Betekenis van:
noteren

noteren
Werkwoord
 • prijzen of koersen opgeven
"een verlies van 90 punten noteren"
"hoog genoteerd staan"

Hyperoniemen

Hyponiemen

noteren
Werkwoord
 • prijzen of koersen krijgen
"op de beurs genoteerd staan"
"33 frank noteren"

Hyperoniemen

noteren
Werkwoord
 • aantekeningen maken
"Noteer woord voor woord zijn verklaring."
noteren
Werkwoord
 • noteren; opschrijven; opschrijven
"gegevens in een schriftje noteren"
"een datum noteren"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Te noteren marktprijs
 2. IN HET LOGBOEK TE NOTEREN GEGEVENS
 3. In het logboek te noteren gegevens
 4. Behalve de bestuurder mag voorin een tweede persoon plaatsnemen om de testresultaten te noteren.
 5. De te noteren absorptiecoëfficiënt XM is het rekenkundig gemiddelde van deze vier waarden.
 6. Controledocumenten: documenten die worden gebruikt om de individuele punten per eigenschap en de uiteindelijke classificatie van het product te noteren.
 7. Op de achterzijde van het controlerapport moeten alle controlepunten worden opgesomd zodat de controleurs de vastgestelde gebreken gemakkelijker kunnen noteren.
 8. de accijnsgoederen die onder een accijnsschorsingsregeling worden ontvangen, zodra de overbrenging is geëindigd in zijn administratie noteren;
 9. Gelieve te noteren dat de verplichting om te testen zowel op communautaire als op nationale regelgeving kan berusten.
 10. Om informatieredenen moet het douanekantoor van uitvoer zijn conformiteitscontrole noteren op het controle-exemplaar T5 of een equivalent document.
 11. Hij of zij moet de individuele punten per eigenschap in het controledocument noteren en vastleggen of het product goed- of afgekeurd is.
 12. Landen die voor de bijlagen V, VI en VII zeer kleine waarden noteren, mogen de gegevens in duizenden euro's of duizenden eenheden van de nationale valuta indienen.
 13. Gelieve te noteren dat promotieactiviteiten zoals de verspreiding van wetenschappelijke kennis onder het grote publiek, de organisatie van vakbeurzen of tentoonstellingen, deelneming daaraan, en vergelijkbare PR-evenementen, waaronder marktstudie en -onderzoek, niet als reclame worden beschouwd.
 14. Als aan leveranciers van volwassen runderen aanvullende bedragen worden betaald, moeten inrichtingen of personen die verplicht zijn prijzen te noteren, worden verplicht bepaalde prijscorrecties toe te passen om scheeftrekkingen bij de berekening van de gemiddelde nationale prijzen te voorkomen.
 15. Kapiteins van vissersvaartuigen moeten de artikelen 6, 8, 11 en 12 van Verordening (EEG) nr. 2847/93 naleven en bovendien in hun logboek de in bijlage XI opgesomde gegevens noteren.