Betekenis van:
nummeren

nummeren
Werkwoord
  • een nummer geven
"de bladzijden automatisch nummeren"

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

  1. Gelieve de desbetreffende vakjes aan te kruisen en de bijlagen te nummeren.
  2. Bij het verzoek te voegen [2] Gelieve de desbetreffende vakjes aan te kruisen en de bijlagen te nummeren.
  3. Aangezien het onderzoek een groot aantal maatregelen betreft, is het belangrijk om deze te nummeren teneinde het lezen te vergemakkelijken en verwarring te voorkomen.
  4. Bijlage VII bij de Overeenkomst dient te worden vereenvoudigd door titels en punten zonder tekst te schrappen en de overige punten opnieuw te nummeren,
  5. Voor elk project moet de begunstigde bewijsstukken (gekwiteerde facturen, ontvangstbewijzen, andere bewijzen van betaling of boekhoudbescheiden met gelijke bewijswaarde) registreren en nummeren; hij dient deze gedurende vijf jaar na de einddatum van het project te bewaren, zo mogelijk binnen één specifieke locatie, en, als algemene regel, op zijn hoofdzetel, zulks met het oog op een eventuele verificatie.