Betekenis van:
markeren

markeren
Werkwoord
 • met een merk tekenen
"bomen met kruisen markeren"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

markeren
Werkwoord
 • het afbakenen van een grens
"Zij waren bezig de vluchtstrook met een ononderbroken witte lijn te markeren."

Voorbeeldzinnen

 1. NCB's moeten de reeks markeren indien „gecombineerde” registratie wordt toegepast.
 2. hulp bij nationale inspanningen voor het markeren en traceren van handvuurwapens en lichte wapens (SALW).
 3. NCB's dienen de reeks te markeren indien „gecombineerde” registratie wordt toegepast.
 4. zonder de geassembleerde vuurwapens bij de vervaardiging te markeren overeenkomstig artikel 4, lid 1. 2 ter.
 5. „afscherming”: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken.
 6. „kenmerken”: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens, zonder de bedoeling om hun toekomstige verwerking te beperken;
 7. Het besluit om een signalering te markeren, mag uitsluitend gebaseerd zijn op de in dat kaderbesluit genoemde weigeringsgronden.
 8. „kenmerken”: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens, zonder dat daarmee het doel wordt nagestreefd om hun toekomstige verwerking te beperken;
 9. „afschermen”: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;
 10. Specifiek doel is uitvoering te geven aan het vereiste betreffende het markeren van ingevoerde wapens krachtens het VN-Vuurwapenprotocol.
 11. De NCB’s markeren hun statistische gegevens om aan te geven aan wie deze ter beschikking kunnen worden gesteld.
 12. De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen in de sector explosieven die explosieven produceren of invoeren of ontstekers monteren, explosieven en elke kleinste verpakkingseenheid markeren met een unieke identificatie.
 13. internationale en nationale instrumenten voor het markeren en traceren van handvuurwapens en lichte wapens (SALW) en hulp bij de implementatie ervan.
 14. In de tussenliggende maanden kunnen NCB's volstaan met een vereenvoudigde versie van de toelichting waarin ze de structurele verschillen tussen de weekstaat en het statistische verslag eenvoudig markeren.
 15. Er dienen ook maatregelen te worden genomen om de naleving van de voorschriften in de lidstaten te bevorderen door vervangingskatalysatoren en de verpakking ervan te markeren.