Betekenis van:
omscholen

omscholen
Werkwoord
  • herscholen
"[militairen] omscholen tot [gevangenbewaarder]"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Initieel onderwijs van goede kwaliteit en aantrekkelijke beroepsopleidingen moet worden aangevuld met effectieve prikkels tot een leven lang leren voor mensen met en zonder werk, zodat elke volwassene zich kan omscholen of zich verder kan bekwamen en genderstereotypering wordt doorbroken; daarnaast moeten mogelijkheden tot tweedekansonderwijs worden geboden en is een gericht immigratie- en integratiebeleid nodig.
  2. een sociaal plan met de voorgenomen maatregelen, met name inzake het omscholen, elders tewerkstellen en vervroegd pensioneren van de betrokken werknemers en, in voorkomend geval, nationale specifieke eisen overeenkomstig artikel 3, lid 3, onder c), of artikel 3, lid 4, onder c),