Betekenis van:
opleiden

opleiden
Werkwoord
 • een vak leren; opleiden
"iemand opleiden tot onderwijzer"
"iemand opleiden voor een examen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

opleiden
Werkwoord
 • kennis en vaardigheid bijbrengen
" De soldaten worden opgeleid om tactische aanvallen uit te voeren."

Voorbeeldzinnen

 1. Gespecialiseerde aanklagers en rechters opleiden.
 2. Op 20 januari 2010 heeft de Unie de TFG aangeboden de Somalische veiligheidstroepen te helpen opleiden.
 3. voertuigen van categorie N3 die speciaal zijn aangepast voor het opleiden van bestuurders;
 4. het trainen en opleiden van personeel van de bevoegde autoriteiten, met inbegrip van taalonderwijs;
 5. In Montenegro: verder opleiden van penitentiair personeel en verbetering van de faciliteiten.
 6. opleiden en begeleiden van alle autoriteiten in het netwerk voor het gebruik van RAPEX,
 7. betreffende een militaire missie van de Europese Unie om de Somalische veiligheidstroepen te helpen opleiden
 8. de lidstaten helpen bij het opleiden van nationale grenswachten, met inbegrip van de vaststelling van gemeenschappelijke opleidingsnormen;
 9. Om nieuwe modellen te kunnen produceren moeten autofabrikanten immers hun personeel opleiden in de nieuwe technieken die moeten worden toegepast.
 10. Het Eurosysteem ondersteunt geldverwerkers die hun personeelsleden opleiden om te verzekeren dat deze eurobankbiljetten op echtheid en geschiktheid kunnen controleren.
 11. betreffende de aanvang van een militaire missie van de Europese Unie om de Somalische veiligheidstroepen te helpen opleiden (EUTM Somalia)
 12. het nemen van maatregelen voor indirect gecentraliseerd beheer (opstellen van ontwerpdocumenten, vaststellen van procedures, aanwerven en opleiden van werknemers), overeenkomstig het Financieel Reglement;
 13. Het missieplan voor de militaire missie van de EU om de Somalische veiligheidstroepen te helpen opleiden, hierna „EUTM Somalia” genoemd, wordt goedgekeurd.
 14. Er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen, zoals het opleiden van het cockpitpersoneel en het cabinepersoneel, om wederrechtelijke daden gedurende een vlucht te voorkomen.
 15. De lijst van bijlage III kan worden gewijzigd volgens de procedure van artikel 58, lid 2, om rekening te houden met gereglementeerde opleidingen die opleiden tot een vergelijkbare beroepsbekwaamheid en voorbereiden op een vergelijkbaar niveau van verantwoordelijkheden en taken.