Betekenis van:
onderwijzen

onderwijzen
Werkwoord
 • doceren; onderwijzen; onderwijzen; instrueren; onderwijzen
"kinderen onderwijzen"
"iemand onderwijzen in iets"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

onderwijzen
Werkwoord
 • ''iemand ~'': scholing verzorgen voor iemand
"Hij werd er goed onderwezen."

Voorbeeldzinnen

 1. Onderwijzen vraagt veel geduld.
 2. Is meneer Davis naar Japan gekomen om Engels te onderwijzen?
 3. Woorden onderwijzen, voorbeelden doen navolgen
 4. Door te onderwijzen leren wij
 5. Het onderwijzen en leren van talen heeft een bijzonder belang in aangrenzende lidstaten.
 6. Vooral met betrekking tot derde landen en voor de Europese studenten die naar deze landen trekken is het onderwijzen en leren van talen van bijzonder belang.
 7. hetzij acht jaar basisonderwijs en vijf jaar beroepsopleiding in het secundair onderwijs of vijf jaar opleiding in het daarmee gelijkgesteld secundair onderwijs in een bepaald vakgebied, gevolgd door een cursus pedagogie met een totale duur van ten minste 150 uur, een cursus veiligheid en hygiëne op het werk en twee jaar beroepservaring in het te onderwijzen beroep;
 8. Vlieg/STD-training — door een instructeur typebevoegdverklaring (TRI), een instructeur klassebevoegdverklaring (CRI) of (bij STD-training) een instructeur vluchtnabootsertraining (SFI), mits de TRI, CRI of SFI voldoet aan de eisen van de exploitant wat betreft ervaring en kennis en wel in die mate dat hij in staat is de in bijlage 1 bij OPS 1.965(a)(1)(i)(A) en (B) genoemde zaken te onderwijzen;
 9. Vlieg/STD-training — door een instructeur typebevoegdverklaring (TRI), een instructeur klassebevoegdverklaring (CRI) of (bij STD-training) een instructeur vluchtsimulatortraining (SFI), mits de TRI, CRI of SFI voldoet aan de eisen van de exploitant wat betreft ervaring en kennis en wel in die mate dat hij in staat is de in bijlage 1 bij OPS 1.965(a)(1)(i)(A) en (B) genoemde zaken te onderwijzen;