Betekenis van:
conditioneren

conditioneren
Werkwoord
 • in een toestand houden
"die bibliotheek wordt goed geconditioneerd"

Hyperoniemen

conditioneren
Werkwoord
 • als voorwaarde stellen, bedingen
conditioneren
Werkwoord
 • in zekere toestand brengen of houden
conditioneren
Werkwoord
 • een overeenkomst afdwingen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Conditioneren van de motor
 2. Starten en conditioneren van verdunningssysteem en motor
 3. het conditioneren ten behoeve van de vermeerdering,
 4. De bereiding (silaniseren, vullen en conditioneren) van de gepakte kolom wordt in aanhangsel A beschreven.
 5. Vervolgens worden de wafers gereinigd en middels een aantal productiefasen (POCl 3-diffusie, etsen, SiN-antireflexcoating, metalliseren en conditioneren) ontstaan er uiteindelijk zonnecellen.
 6. Op verzoek van de fabrikant kan een dummytest worden uitgevoerd om de motor en het uitlaatsysteem vóór de meetcyclus te conditioneren.
 7. Om de kolommen en de kleppen op een voor de goede werking van de analysator vereiste stabiele temperatuur te houden en de kolommen bij 423 K (150 °C) te conditioneren.
 8. De kamer (of ruimte) waarin de deeltjesfilters worden geconditioneerd en gewogen, moet gedurende het conditioneren en wegen van de filters op een temperatuur van 295 ± 3 K (22 ± 3 °C) worden gehouden.
 9. Om de kolommen en de kleppen op een voor de goede werking van de analysator vereiste stabiele temperatuur te houden, en de kolommen bij 423 K (150 °C) te conditioneren.
 10. Filtermedia mogen tijdens het conditioneren worden verwisseld mits de totale bemonsteringstijd met de filters en het bemonsteringssysteem langer is dan 20 min. De stroom moet worden afgestemd op de geschatte stroom die voor transiënte testcycli is gekozen.
 11. De kamer (of ruimte) waarin de deeltjesfilters worden geconditioneerd en gewogen, moet op een temperatuur van 295 K ± 3 K (22 °C ± 3 °C) worden gehouden gedurende het conditioneren en wegen van de filters.
 12. De kamer (of ruimte) waarin de deeltjesfilters worden geconditioneerd en gewogen, moet gedurende het conditioneren en wegen van de filters op een temperatuur van 295K (22°C) ±3K worden gehouden.
 13. Indien er geen andere passende R-code voorhanden is, kan dit voorbereidende handelingen voorafgaand aan nuttige toepassing omvatten inclusief voorbehandeling, zoals demonteren, sorteren, verbrijzelen, verdichten, pelletiseren, drogen, versnipperen, conditioneren, herverpakken, scheiden of mengen voorafgaand aan een van de onder R 1 tot en met R 11 genoemde handelingen.
 14. De functionele eenheid waartoe de diverse in- en outputs moeten worden herleid, is 1 kg textielproduct in normale omstandigheden (65 % ± 4 % relatieve vochtigheid en 20 °C ± 2 °C; deze standaardomstandigheden worden gespecificeerd in ISO 139 Textiel — Standaardatmosferen voor het conditioneren en de beproeving).
 15. Indien er geen andere passende D-code voorhanden is, kan dit voorbereidende handelingen voorafgaand aan verwijdering omvatten inclusief voorbehandeling, zoals sorteren, verbrijzelen, verdichten, pelletiseren, drogen, versnipperen, conditioneren of scheiden voorafgaand aan een van de onder D 1 tot en met D 12 genoemde handelingen.