Betekenis van:
omwenteling

omwenteling (de ~ | meervoud omwentelingen)
Zelfstandig naamwoord
 • draaiing van een voorwerp om zijn as
"een omwenteling maken"
"het aantal omwentelingen per [minuut]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

omwenteling (de ~ | meervoud omwentelingen)
Zelfstandig naamwoord
 • draaiing van een rechte of kromme lijn om een as
"omwenteling van een ruimtefiguur"
"een omwenteling om zijn as"

Hyperoniemen

Hyponiemen

omwenteling
Zelfstandig naamwoord
 • een omverwerping van de heersende orde
"Gelukkig verliep deze omwenteling zonder enig geweld."
omwenteling
Zelfstandig naamwoord
 • ''overdrachtelijk'' een grote verandering in de bestaande verhoudingen
"De relativiteitstheorie betekende een ware omwenteling in de natuurkunde."
omwenteling
Zelfstandig naamwoord
 • volledige draaiing om een as
"De aarde maakt een enkele omwenteling in vierentwintig uur."
omwenteling (de ~ | meervoud omwentelingen)
Zelfstandig naamwoord
 • omverwerping van een staatsgezag en/of omwenteling van de politieke, sociale en economische verhoudingen
"maatschappelijke/politieke omwentelingen"
"in Oost-Europa hebben na 1989 politieke omwentelingen plaatsgehad"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. PDP-gasvolume dat per omwenteling wordt gepompt
 2. gasvolume dat onder testomstandigheden per omwenteling wordt gepompt (m3/omw);
 3. volume gas dat per omwenteling onder testomstandigheden door de pomp wordt verplaatst, m3/omw.
 4. het volume van het gas dat per omwenteling onder testomstandigheden door de pomp wordt verplaatst (m3/omw.);
 5. De luchtstroming wordt vervolgens omgezet in pompdebiet (V0), weergegeven in m3 per omwenteling bij absolute temperatuur en druk aan de inlaat van de pomp.
 6. De luchtstroming wordt vervolgens omgezet in pompdebiet V0, weergegeven in m3 per omwenteling bij absolute temperatuur en druk bij de inlaat van de pomp:
 7. In plaats van gebruik te maken van zwevende platforms kan hetzelfde effect worden verkregen door het voertuig over ten minste één volledige omwenteling van het wiel heen en weer te bewegen.
 8. "Axiale slag" (2): axiale verplaatsing tijdens één omwenteling van de hoofdspil, gemeten in een vlak loodrecht op de stelplaat van de spil aan een punt dat grenst aan de omtrek van de stelplaat van de spil.
 9. "automatisch volgen van het doel" waarbij bij iedere omwenteling van de antenne de positie van het doel kan worden voorspeld voor een tijdstip later dan de volgende bestraling met de bundel;
 10. Ten einde de goedkeuringsinstantie in staat te stellen, de theoretische maximumsnelheid van de trekkers te berekenen, moet de fabrikant ter oriëntatie de volgende gegevens mededelen: de overbrengingsverhouding, de afgelegde afstand bij één volledige omwenteling van de aangedreven wielen en het toerental van de motor bij maximaal vermogen en geheel geopende brandstoftoevoer en met de regulateur, indien aanwezig, afgesteld volgens de voorschriften van de fabrikant.
 11. "Automatisch volgen van het doel" (6): een verwerkingstechniek waarbij automatisch en tijdgebonden een geëxtrapoleerde waarde van de meest waarschijnlijke positie van het doel wordt bepaald en als uitgangssignaal afgegeven. "Axiale slag" (2): axiale verplaatsing tijdens één omwenteling van de hoofdspil, gemeten in een vlak loodrecht op de stelplaat van de spil aan een punt dat grenst aan de omtrek van de stelplaat van de spil.
 12. "Asymmetrisch algoritme" (5): cryptografisch algoritme waarin voor encryptie een andere wiskundige sleutel wordt gebruikt dan voor decryptie. N.B.:Voor sleutelbeheer worden gewoonlijk "asymmetrische algoritmen" gebruikt. "Automatisch volgen van het doel" (6): een verwerkingstechniek waarbij automatisch en tijdgebonden een geëxtrapoleerde waarde van de meest waarschijnlijke positie van het doel wordt bepaald en als uitgangssignaal afgegeven. "Axiale slag" (2): axiale verplaatsing tijdens één omwenteling van de hoofdspil, gemeten in een vlak loodrecht op de stelplaat van de spil aan een punt dat grenst aan de omtrek van de stelplaat van de spil.