Betekenis van:
rotatie

rotatie (de ~ | meervoud rotaties)
Zelfstandig naamwoord
 • draaiing van een voorwerp om zijn as

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. De toegelaten tolerantie voor rotatie bedraagt ± 2o voor nieuwe buffers.
 2. De geleiders moeten beweging in andere richtingen, inclusief rotatie om een as, voorkomen.
 3. De beweging van het carrosseriesegment wordt verondersteld een zuivere rotatie rond het punt A te zijn.
 4. De geleiders voorkomen beweging in andere richtingen, inclusief rotatie om enige andere as.
 5. Cyclus: viertakt/tweetakt/rotatie [3] Doorhalen wat niet van toepassing is.
 6. Zij zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden door middel van een test waarmee de rotatie van gepolariseerd licht wordt gemeten.
 7. Onder „aftakas” wordt verstaan een externe stang van de trekker, bedoeld om rotatie-energie aan werktuigen te leveren.
 8. "Bias" (versnellingsmeters) (7): het gemiddelde uitgangssignaal van een versnellingsmeter over een bepaalde tijd, gemeten onder gespecificeerde werkingsomstandigheden, zonder correlatie met een aanzetversnelling of rotatie.
 9. Bij deze methode wordt gebruikgemaakt van een draaienderotorviscositeitsmeter, met als meetelement een kleine stalen kogel die zweeft in een magnetisch veld en die aan het draaien wordt gebracht door rotatie van de velden (26)(27)(28).
 10. de regeling betreffende de rotatie die van toepassing is op de door de Raad benoemde leden van de raad van bestuur en die ten doel heeft over langere tijd gezien een evenwichtige deelname door de lidstaten mogelijk te maken.
 11. Er dient te worden voorzien in een regeling betreffende de rotatie van door de Raad benoemde leden van de raad van bestuur, om over langere tijd gezien een evenwichtige deelname door de lidstaten mogelijk te maken.
 12. Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op wijnsteenzuur, met uitzondering van d-wijnsteenzuur met een negatieve optische rotatie van ten minste 12,0 graden, gemeten in een wateroplossing volgens de in de Europese Farmacopee beschreven methode, ingedeeld onder GN-code ex29181200 (Taric-code 2918120090), van oorsprong uit de Volksrepubliek China.”.
 13. heatsetrotatie-offset: een rotatiedrukactiviteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een beelddrager waarop de drukkende delen en de niet-drukkende delen in hetzelfde vlak liggen, waarbij rotatie inhoudt dat het te bedrukken materiaal niet als aparte vellen maar van een rol in de machine wordt gevoerd.
 14. In het onderhavige geval moest de maatschappij in de mogelijkheid worden gesteld gebruik te maken van de nieuwe middelen die beschikbaar waren geworden door de betere rotatie van de bestaande vloot en het gelijkblijvende aantal beschikbare zitplaatsen; dit verklaart, zoals hierboven aangegeven, de genoteerde verhogingen per aangeboden tonkilometers of per aangeboden zitplaats.
 15. het dient de onafhankelijkheid en objectiviteit van de externe accountant te toetsen, met name door de naleving door het accountantskantoor van de toepasselijke richtsnoeren betreffende de rotatie van de partners, de hoogte van de door de onderneming betaalde vergoedingen en andere daarmee verband houdende wettelijke vereisten te onderzoeken;