Betekenis van:
onbestaanbaar

onbestaanbaar
Bijvoeglijk naamwoord
  • niet mogelijk
"een soap vol onbestaanbare figuren"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Het gevoerde onderzoek bevestigde evenwel dat de Commissie niet bij machte is na te gaan of het cumulatieve effect van de nieuwe steun en de eerdere, onrechtmatige en onverenigbare steun een buitensporige mededingingsdistorsie is die met het EG-Verdrag onbestaanbaar kan zijn.
  2. De Commissie is namelijk van oordeel dat de steunregeling voor Sardijnse rederijen met het Gemeenschapsrecht onbestaanbaar is omdat diverse van de aanvullende voorwaarden die bij wet nr. 11/1988 zijn ingevoerd, de basisbeginselen van de vrijheid van vestiging (artikel 52) en het verbod op elke discriminatie op grond van nationaliteit (artikel 6 en artikel 48, lid 2) schenden.