Betekenis van:
ondernemen

ondernemen
Werkwoord
 • aanpakken
"verwoede pogingen ondernemen (om zo'n foto te bemachtigen)"
"een reis/expeditie/tocht naar het noorden ondernemen"

Hyperoniemen

ondernemen
Werkwoord
 • een bedrijf of actie in werking stellen.
"Zij ondernamen een voettocht door de Drakensbergen."

Voorbeeldzinnen

 1. Stappen ondernemen om Albtelecom succesvol te privatiseren.
 2. Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen
 3. Daartoe moeten werkplaatsen de volgende acties ondernemen:
 4. omvat „daadwerkelijke stappen ondernemen om een geschikte kandidaat te vinden”:
 5. actie ondernemen om het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te dringen;
 6. acties die de producenten of distributeurs in andere lidstaten ondernemen.
 7. Naar aanleiding van officiële controles te ondernemen actie.
 8. De betrokken lidstaten ondernemen gezamenlijke inspectie- en bewakingsactiviteiten.
 9. De constatering van geringe niet-naleving en de te ondernemen corrigerende actie worden de landbouwer meegedeeld.”.
 10. Na ontvangst van een foutmelding ondernemen NCB's onmiddellijk actie tot het verzenden van gecorrigeerde informatie.
 11. Zorgen voor de naleving van de ambtenarenwet en stappen ondernemen om deze te verbeteren.
 12. De in artikel 3, lid 1, bedoelde lidstaten kunnen gezamenlijke inspectie- en bewakingsactiviteiten ondernemen.
 13. De lidstaten ondernemen gezamenlijke inspectie- en bewakingsactiviteiten overeenkomstig het door het CBVC opgestelde gezamenlijke inzetplan.
 14. Het is passend dat de lidstaten deze stappen ondernemen, gezien de specificiteit die is vereist.
 15. Op het gebied van het verzamelen van aanvullende gegevens kan de Commissie studies en proefprojecten ondernemen.