Betekenis van:
inzetten

inzetten
Werkwoord
 • een begin maken met
"de achtervolging inzetten"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

inzetten
Werkwoord
 • (een melodie, lied) beginnen te zingen of te spelen
"het volkslied inzetten"
"een melodie inzetten"

Hyperoniemen

inzetten
Werkwoord
 • eerste bod doen
"een huis inzetten op 5 miljoen frank"

Hyperoniemen

inzetten
Werkwoord
 • plaatsen in of tussen een bepaalde ruimte
"ruiten inzetten"
"tanden inzetten"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

inzetten
Werkwoord
 • inleggen; (geldbedrag) in het spel brengen
"een gulden inzetten"
"alle fiches inzetten op de even getallen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

inzetten
Werkwoord
 • iets van waarde aan het risico van het spel onderwerpen
"Hij zette zijn laatste fiches in."
inzetten
Werkwoord
 • beschikbare hulpmiddelen voor een bepaald doel gebruiken
"Het leger werd ingezet bij die natuurramp."
inzetten
Werkwoord
 • iets in een kledingstuk vastmaken
"Ik heb die rits nog niet ingezet."
inzetten
Werkwoord
 • iets vastzetten in een sierraad
"Die ring is ingezet met een prachtige diamant."
inzetten
Werkwoord
 • ''zich ~ voor'' bereidheid tonen voor een bepaald doel moeite te doen
"Hij zette zich in voor het natuurbehoud."
inzetten
Werkwoord
 • een begin maken
"Net nadat de winter was ingezet, begon Napoleon met honderdduizend man de desastreuze aftocht."
inzet (de ~ | meervoud inzetten)
Zelfstandig naamwoord
 • eerste bod bij een veiling
"een inzet van (1000/2000 gulden/pond)"
"de inzet bedraagt 500/100 gulden/pond"

Hyperoniemen

inzet (de ~ | meervoud inzetten)
Zelfstandig naamwoord
 • dat wat op het spel staat
"de inzet vormen van (een heftige strijd)"

Hyperoniemen

Hyponiemen

inzet (de ~ | meervoud inzetten)
Zelfstandig naamwoord
 • dat wat elk van de spelers bij een partij op het spel zet
"een inzet van 500/100 gulden/dollar"
"minimale/maximale inzet"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

inzet (de ~ | meervoud inzetten)
Zelfstandig naamwoord
 • kleine afbeelding in een artikel
"op de inzet stond de prins als klein jongetje afgebeeld"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Daartoe moeten zij voldoende personeel en middelen inzetten.
 2. het inzetten van teams, deskundigen, modules en andere interventieondersteuning vergemakkelijken;
 3. Zich inzetten voor de vaststelling van maatregelen om gevallen van opzegging van het NPV te ontmoedigen;
 4. De exploitant voorziet in een vluchthandboek overeenkomstig subdeel P, voor het inzetten en aansturen van vluchtuitvoeringspersoneel.
 5. „ontvangende lidstaat”: een lidstaat op het grondgebied waarvan het inzetten van een snelle-grensinterventieteam plaatsvindt;
 6. „gezamenlijk inzetplan”: een plan waarin de operationele regelingen voor het inzetten van de beschikbare controle- en inspectiemiddelen zijn vastgesteld;
 7. door categorieën van personeelsleden in te zetten die het agentschap volgens de gebruikelijke procedures niet zou inzetten; en/of
 8. Er moet een gemeenschappelijke procedure worden vastgesteld voor de afgifte van de vergunning voor het inzetten van operationeel rollend materieel.
 9. Er moet naar worden gestreefd dat de lidstaten en culturele instellingen zich volledig inzetten om een dergelijke ingang te realiseren.
 10. „bevoegde instantie”: de nationale instantie die verzoeken doet uitgaan en toestemming verleent voor het inzetten van de speciale interventie-eenheden.
 11. Met het oog op een deugdelijke handhaving van die maatregelen moeten de lidstaten toereikende middelen voor controle en handhaving inzetten.
 12. De lidstaten moeten tevens voorzien in passende logistieke ondersteuning voor de interventieteams of -modules die zij inzetten.
 13. Nederland heeft zich altijd ingezet en zal zich blijven inzetten voor het realiseren van een ambitieus en effectief Europees luchtkwaliteitsbeleid.
 14. zijn deskundigen inzetten om de bevoegde nationale autoriteiten van de betrokken lidstaat of lidstaten voor de passende duur te ondersteunen.
 15. Daarom mogen EVA-staten, naast regulering, staatssteun inzetten als een positieve prikkel om hogere niveaus van milieubescherming te bereiken.