Betekenis van:
onthouden

onthouden
Werkwoord
 • ''zich ~'': bewust iets niet doen, hoewel er een wens of behoefte naar is
"Zij onthielden zich van geslachtsgemeenschap."
onthouden
Werkwoord
 • in het geheugen bewaren
"Een olifant onthoudt alles."
onthouden
Werkwoord
 • ''zich ~'': bewust geen gebruik maken van het recht aan een stemming deel te nemen
"Zij onthielden zich van stemming."
onthouden
Werkwoord
 • (iets) niet aan iem. geven
"iemand een leuk verhaal niet willen onthouden"
"iemand zijn salaris onthouden"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Je moet deze zin onthouden.
 2. Hij heeft moeite om namen te onthouden.
 3. Probeer zoveel als je kunt te onthouden.
 4. Zijn naam is erg moeilijk te onthouden.
 5. Hij heeft het moeilijk om namen te onthouden.
 6. Hij is niet goed in het onthouden van namen.
 7. Ik heb het altijd moeilijk om namen te onthouden.
 8. Een leugenaar moet veel onthouden
 9. Onthouden van rechten
 10. De lidstaten dienen zich te onthouden van een procyclisch begrotingsbeleid.
 11. zich te onthouden van oneerlijke handelingen om informatie te verkrijgen;
 12. Handhavingsambtenaren onthouden zich van iedere discriminatie op een van de onderstaande gronden:
 13. Zij onthouden zich van alle maatregelen welke de verwezenlijking van de doelstellingen van dit Verdrag in gevaar kunnen brengen.”.
 14. Als een dergelijke situatie zich voordoet, moet het betrokken personeelslid zich onthouden van elke handeling en zijn directe meerdere op de hoogte stellen.
 15. De lidstaten onthouden zich van elke activiteit die de werking van het agentschap of het bereiken van zijn doelen in gevaar kan brengen.