Betekenis van:
ontsluiting

ontsluiting (de ~ | meervoud ontsluitingen)
Zelfstandig naamwoord
 • het open of toegankelijk maken
"ontsluiting van een gebied/provincie"
"ontsluiting van een tekst"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Ontsluiting
 2. de bevordering van externe ontsluiting, ook in een multilaterale context;
 3. Apparatuur, geschikt voor het uitvoeren van ontsluiting, destillatie en titratie volgens Kjeldahl.
 4. Indien de ontsluitingsvloeistof tussen ontsluiting en destillatie overgebracht moet worden, mag er geen verlies optreden.
 5. Voor lozingen van gasvormig zwaveldioxide en zwaveltrioxide afkomstig van ontsluiting en roosting, met inbegrip van zuurdruppels, berekend als Sox-equivalent,
 6. verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning.
 7. Niet vertrouwelijk op zich (vlag A, B, C), maar om indirecte ontsluiting van vertrouwelijke gegevens te voorkomen
 8. de netontwikkeling ter verbetering van de economische en sociale samenhang door ontsluiting van de minst begunstigde regio's en eilanden in de Gemeenschap;
 9. De regionale verbindingspunten en de toegangspunten vergemakkelijken de toegang tot de kern van het net of dragen bij tot de ontsluiting van de perifere en geïsoleerde regio's.
 10. Om te bevestigen dat de reagentia vrij van stikstof zijn, wordt een blancobepaling (ontsluiting, destillatie en titratie) uitgevoerd met 1 g sacharose (3.14) in plaats van het monster.
 11. Door gedeeltelijke ontsluiting met zwavelzuur of fosforzuur van gemalen natuurfosfaat verkregen product, met toevoeging van magnesiumsulfaat of magnesiumoxide, dat als hoofdbestanddelen monocalciumfosfaat, tricalciumfosfaat, calciumsulfaat en magnesiumsulfaat bevat
 12. Verwarmingstoestel voor ontsluiting met zwavelzuur en kaliumhydroxideoplossing, voorzien van een houder voor de filterkroes (4.2), een afvoerbuis met kraan voor de vloeistofafvoer en de vacuümaansluiting, eventueel met perslucht.
 13. Het moet betere voorwaarden scheppen voor de ontsluiting en het beheer van digitale inhoud en diensten in een meertalige en multiculturele omgeving.
 14. lozingen van gasvormig zwaveldioxide en zwaveltrioxide afkomstig van ontsluiting en roosting uit inrichtingen voor de concentratie van afvalzuren in installaties die van het sulfaatproces gebruikmaken;
 15. de ontwikkeling en ontsluiting van de minder ontwikkelde en insulaire gebieden in de Gemeenschap te vergemakkelijken en aldus tot de versterking van de economische en sociale samenhang bij te dragen;