Betekenis van:
opkomst

opkomst (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • het verschijnen op een vergadering, om te stemmen enz.
"een geringe opkomst"
"een kleine/lage opkomst"

Hyperoniemen

opkomst (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • vooruitgang, toenemende bloei
"in opkomst (zijn)"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

opkomst
Zelfstandig naamwoord
 • de toename in belang van een staat, stand, technologie of organisatie
"De opkomst van de burgerij was met name in de Vlaamse steden van groot politiek belang."
opkomst
Zelfstandig naamwoord
 • de mate waarin de kiesgerechtigden gebruik maken van hun stemrecht in een verkiezing
"De opkomst was bedenkelijk laag bij deze verkiezingen."
opkomst
Zelfstandig naamwoord
 • het boven de horizon verschijnen van een hemellichaam
"De opkomst van de zon is vandaag om 5u 13."
opkomst
Zelfstandig naamwoord
 • het verschijnen op toneel

Hyperoniemen

Hyponiemen

opkomst
Zelfstandig naamwoord
 • het opkomen van zon, maan enz.

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Technieken in opkomst
 2. De lidstaten stimuleren, waar passend, de ontwikkeling en de toepassing van technieken in opkomst, in het bijzonder de in de BBT-referentiedocumenten vermelde technieken in opkomst.
 3. De opkomst bevorderen van digitale diensten die Europese catalogi van filmwerken aanbieden.
 4. Afschaffing van monopolies, opkomst van nieuwe marktdeelnemers en snelle technologische ontwikkelingen hebben de concurrentiesituatie ingrijpend veranderd.
 5. Toen deze technologie nog in opkomst was, ging de aandacht van de sector vooral uit naar wetenschappelijke verbeteringen en hoger rendement.
 6. Sinds de opkomst van kabel en satelliet in de jaren 80 is het marktaandeel van het terrestrische segment in Duitsland sterk gekrompen.
 7. De verspreiding van ICT vormt ook een stimulans voor de reorganisatie van de productiemethoden en de opkomst van nieuwe ondernemingen en nieuwe vormen van particuliere dienstverlening.
 8. De opkomst van nieuwe retaildiensten kan tot het ontstaan van een nieuwe afgeleide wholesalemarkt aanleiding geven indien deze retaildiensten niet met gebruikmaking van bestaande wholesaleproducten kunnen worden geleverd.
 9. De sterke opkomst van de zwembadsector heeft immers geleid tot de ontwikkeling van een grote stroomafwaartse industrie (importeurs/handelaren, fabrikanten van tabletten, verpakkings- en etiketteerbedrijven en distributeurs).
 10. Met de opkomst van de kabel en de satelliet in de jaren tachtig is de terrestrische transmissie in Duitsland sterk afgenomen.
 11. gerichtere thematische foresight van de ontwikkelingen op onderzoeksgebieden die in opkomst zijn of de bestaande gebieden overschrijden, alsmede over de toekomst van wetenschappelijke disciplines;
 12. Het segment traditionele pakketverzending (volgens de specifieke parameters voor „parcels”) zal verder achteruitgaan, zoals ook het geval is met het postsegment, dat over het algemeen in omvang afneemt door de opkomst van e-mail.
 13. Hoewel er in Berlijn geen sprake is van een teveel aan filialen, moet er in de komende jaren, door de opkomst van andere kanalen zoals callcenters en internet, rekening worden gehouden met een verdere vermindering van het aantal filialen.
 14. De Commissie stelt richtsnoeren op om de lidstaten bij te staan bij het stimuleren van de ontwikkeling en de toepassing van technieken in opkomst, als bedoeld in lid 1.
 15. De sterke opkomst van de invoer met dumping tegen prijzen die de prijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap aanzienlijk onderboden, viel duidelijk samen met de verslechtering van de situatie van deze bedrijfstak.