Betekenis van:
optekenen

optekenen
Werkwoord
  • noteren
"een overwinning laten optekenen"
"een trend/stijging/daling optekenen"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. optekenen van de feedbackgegevens van dynamometertoerental en -koppel.
  2. het scheidsgerecht in staat te stellen, indien nodig, getuigen en deskundigen op te roepen en hun verklaring te doen optekenen.
  3. De investeringen namen weliswaar toe, maar de investeringen gedurende het onderzoektijdvak — het jaar waarin de bedrijfstak van de Gemeenschap verlies liet optekenen — gingen naar het wegwerken van knelpunten en het moderniseren van machines om aan de milieuvoorschriften te voldoen.
  4. Nieuwe vliegtuigen worden normaliter gewogen in de fabriek en kunnen in principe zonder herweging in dienst worden genomen indien bij het optekenen van de massa- en zwaartepuntswaarden rekening is gehouden met wijzigingen in of modificaties aan het vliegtuig.
  5. De bedrijfstak van de Gemeenschap kon dus weliswaar enige groei optekenen, maar kon zeker niet ten volle profiteren van de aanzienlijk grotere vraag op de markt, terwijl de invoer uit China daar meer dan evenredig van profiteerde.
  6. het bewijs van vrijgave voor gebruik optekenen in de logboeken zoals vermeld in punt M.A.803(d) bij uitvoering van piloot-eigenaaronderhoud zonder de beperkingen te overschrijden van de lijst van onderhoudstaken zoals aangegeven in het goedgekeurde onderhoudsprogramma (punt M.A.803(c));
  7. Bij de invoer uit andere derde landen tekende zich wel een andere trend af dan bij de invoer met dumping: de invoer uit andere derde landen bereikte zijn hoogtepunt in 2004 en viel gedurende het onderzoektijdvak — het jaar waarin de bedrijfstak van de Gemeenschap verlies liet optekenen — 22 % terug ten opzichte van het jaar daarvoor.
  8. Er kan een aanbesteding worden gehouden met het oog op de vorming van een secretariaat ter ondersteuning van het Forum voor een veiliger internet, met inbegrip van deskundigen op dat kennisgebied, die dan studiethema's kunnen suggereren, werkdocumenten kunnen voorbereiden, discussies kunnen leiden en conclusies kunnen optekenen.
  9. Om de verplaatsing van het bedieningsorgaan naar achteren en naar boven te bepalen, gaat men over tot het optekenen [1] van de variatie van de afstand tijdens de botsing; deze variatie wordt horizontaal [2] en evenwijdig met de lengteas van het voertuig en verticaal, loodrecht op die as, gemeten tussen het bovenste deel van de stuurkolom (en de stuuras) en een punt van het voertuig dat bij de botsing niet is getroffen.