Betekenis van:
opvallend

opvallend
Bijvoeglijk naamwoord
 • treffend; treffend; opvallend
"een opvallend detail"
"een opvallende kleur"

Synoniemen

opvallend
Bijvoeglijk naamwoord
 • opvallend; treffend
"een opvallend detail"
"een opvallende kleur"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De arbeidsparticipatie van vreemdelingen is opvallend laag.
 2. De vetstrepen van de stomp zijn opvallend.
 3. De leeftijdsgroep tot 35 jaar, en vooral de schoolgaande jeugd, eet opvallend weinig groenten en fruit.
 4. Daarom moet de categorie tenminste even opvallend op het etiket worden vermeld als de zonbeschermingsfactor.
 5. Deze toename was vooral opvallend tussen 2004 en het onderzoektijdvak: 76 %.
 6. De leeftijdsgroep tot 35 jaar, en vooral de schoolgaande jeugd, eet opvallend weinig groenten en fruit.
 7. Het parallellisme met de herstructurering van BE is in dat verband opvallend.
 8. De arbeidsparticipatie van buitenlanders is opvallend laag, met name onder vrouwen.
 9. Deze informatie wordt op papier of op een andere duurzame drager verstrekt en alle informatie wordt even opvallend weergegeven.
 10. De waarschuwing moet duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn en opvallend op de verpakking zijn aangebracht of zodanig aan het magnetische speelgoed zijn bevestigd dat zij voor de consument op het verkooppunt zichtbaar is.
 11. Elke door de bestuurder bediende bedrijfsdeur moet door de bestuurder vanop zijn stoel kunnen worden bediend met organen die, behalve bij organen met voetbediening, duidelijk en opvallend zijn gemarkeerd.
 12. De wimpels moeten zijn vervaardigd van opvallend materiaal dat fel beweegt (b.v. een sterke fijne lijn in een rode polyuretaan behuizing), met stevige driewegwartels (om verstrengeling te vermijden) aan de hoofdlijn bevestigd zijn en juist boven het wateroppervlak hangen.
 13. Op de verpakking van lampen voor bijzondere doeleinden en in alle productinformatie die deze lampen vergezelt wanneer ze in de handel worden gebracht, dient de volgende informatie duidelijk en opvallend te worden aangegeven:
 14. De terugbetalingsvoorwaarden, met inbegrip van vergoedingen die hiermee samenhangen, worden duidelijk en opvallend vermeld in de overeenkomst tussen de uitgever van elektronisch geld en de houder van elektronisch geld, en de houder van het elektronisch geld wordt in kennis gesteld van deze voorwaarden voordat hij wordt gebonden door een overeenkomst of een aanbod.
 15. Deze verslagen resulteerden in een fors herstel van zowel de obligatie- als aandelenkoers, waarbij de prijs van het aandeel met meer dan 90 % steeg en de effecten met 137 basispunt over twee weken, omdat nerveuze shorts hun positie wilden afdekken.” [blz. 28] „Het is opvallend dat S&P tijdens zijn recente conferencecall over de verlaging van France Télécoms rating verklaarde dat, over het algemeen, een onderneming die een vrije cashflow genereert van viermaal de EBITDA in aanmerking komt voor een BBB- rating, de laagste rating „investeringswaardering”. Momenteel lijkt de BBB- rating grotendeels te zijn gebaseerd op de belofte van de regering dat zij liquiditeiten zal verschaffen, eerder dan op de fundamentals. ” [blz. 30])