Betekenis van:
opzeggen

opzeggen
Werkwoord
 • reciteren
"een gedicht opzeggen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

opzeggen
Werkwoord
 • mededelen dat men een eerdere overeenkomst beëindigt
"We kunnen die overeenkomst pas volgend jaar opzeggen."
opzeggen
Werkwoord
 • iets wat men uit het hoofd geleerd heeft laten horen
"Wij moesten vroeger iedere maandag een versje opzeggen."

Voorbeeldzinnen

 1. Elk van de partijen kan dit verdrag opzeggen.
 2. De borg kan zijn verbintenis te allen tijde opzeggen.
 3. Cockerill Sambre zal de overeenkomst evenwel eind […] voor het eerst kunnen opzeggen.
 4. de verzekeringsonderneming de overeenkomst uiterlijk voor het einde van het derde verzekeringsjaar kan opzeggen;
 5. Het Instituut en de werknemer kunnen deze overeenkomsten opzeggen met een termijn van 10 volle kalenderdagen.
 6. Volgens de artikelen 2 en 17 van de personeelsregeling kan OTE een arbeidscontract niet unilateraal opzeggen.
 7. De onderneming heeft de Commissie in augustus 2006 meegedeeld dat zij haar verbintenis wilde opzeggen.
 8. Het Satellietcentrum en de werknemer kunnen deze overeenkomsten opzeggen met een termijn van tien volle kalenderdagen.
 9. in hun statuten hebben bepaald dat leden van de organisatie die hun lidmaatschap willen opzeggen, zulks kunnen doen […].”.
 10. De Finse overheid verklaart dat Tieliikelaitos de leningsovereenkomst gedurende de leningstermijn niet kan opzeggen zonder de toestemming van de lener.
 11. DPI kan de overeenkomst opzeggen ofwel na […] jaar, zonder opgaaf van redenen, ofwel wanneer DHL de raamovereenkomst opzegt.
 12. Iedere Overeenkomstsluitende Partij kan deze Overeenkomst opzeggen door middel van een kennisgeving aan de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties.
 13. [Kennisgeving] Elke Verdragsluitende Partij kan deze Akte opzeggen door een aan de Directeur-Generaal te richten kennisgeving.
 14. Overeenkomstig artikel 34 van het geldende personeelsreglement van het Centrum kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst per aangetekende brief opzeggen.
 15. [Kennisgeving] Elke verdragsluitende partij kan dit Verdrag opzeggen door middel van een kennisgeving gericht aan de secretaris-generaal.