Betekenis van:
ovaal

ovaal
Bijvoeglijk naamwoord
 • langwerpig rond
"een ovaal gezicht"
"een ovale tafel"

Synoniemen

Hyperoniemen

ovaal
Bijvoeglijk naamwoord
 • in vorm gelijkend op een ei
"De werkkamer van de Amerikaanse president is ovaal."
ovaal (het ~ | meervoud ovalen)
Zelfstandig naamwoord
 • eivormige cirkel als wiskundig figuur; gesloten vlakke kromme

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

ovaal
Zelfstandig naamwoord
 • een figuur in de vorm van een ei

Voorbeeldzinnen

 1. De remkracht vertoont te grote schommelingen doordat de remschijven vervormd of de remtrommels ovaal zijn
 2. de nauwkeurigheidsklasse binnen een ovaal of binnen twee horizontale lijnen die door twee halve cirkels zijn verbonden,
 3. „In de etikettering moet het logo van de „beschermde geografische aanduiding” worden gebruikt, bestaande uit een ovaal met het opschrift „Nocciola di Giffoni”.
 4. Wanneer het merk in een in de Gemeenschap gevestigde inrichting wordt aangebracht, moet het ovaal zijn en de afkorting CE, EC, EF, EG, EK of EY bevatten.
 5. Het gezondheidsmerk moet een ovaal merk van tenminste 6,5 cm lang en 4,5 cm hoog zijn, met de volgende, goed leesbare informatie:
 6. op het verse vlees en de vleesbereidingen en vleesproducten als bedoeld in punt a) van dit artikel een speciaal gezondheidsmerk wordt aangebracht dat niet ovaal mag zijn en niet kan worden verward met:
 7. Roemenië zorgt ervoor dat vers vlees van varkens en vleesbereidingen en vleesproducten van of met vlees van varkens worden voorzien van een speciaal keurmerk dat niet ovaal mag zijn en niet kan worden verward met:
 8. Italië ziet erop toe dat varkensvlees, varkensvleesproducten en alle andere producten die varkensvlees bevatten van varkens die op Sardinië geslacht zijn, van een speciaal gezondheids- of identificatiemerk worden voorzien dat niet met het communautaire merk verward kan worden en dat, met name, niet ovaal is.
 9. warm gewalste massieve producten, onregelmatig opgerold, met een dwarsdoorsnede in de vorm van een cirkel, een cirkelsegment, een ovaal, een vierkant, een rechthoek, een driehoek of een andere convexe veelhoek (daaronder begrepen „afgeplatte cirkels” en „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn).
 10. De betrokken lidstaten waarvan gebieden in deel III van de bijlage zijn vermeld, zorgen ervoor dat op vers varkensvlees en vleesbereidingen en vleesproducten waarop het in artikel 7, lid 1, bedoelde verbod van toepassing is, een speciaal gezondheidsmerk wordt aangebracht dat niet ovaal mag zijn en niet kan worden verward met:
 11. holle producten, ook indien opgerold, waarvan de over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede, met slechts één omsloten holte, de vorm heeft van een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek, en waarvan de wanden overal van gelijke dikte zijn.
 12. Met uitzondering van de eerder genoemde kunstdarmen en andere platte buizen worden echter niet als buizen doch als profielen aangemerkt: producten met een inwendige dwarsdoorsnede, anders dan rond, ovaal of rechthoekig (waarbij de lengte niet meer bedraagt dan anderhalfmaal de breedte) of anders dan in de vorm van een regelmatige veelhoek.
 13. Op vers vlees van pluimvee als bedoeld in lid 1 wordt een speciaal gezondheids- of identificatiemerk aangebracht dat niet kan worden verward met het gezondheidsmerk als bedoeld in hoofdstuk XII van bijlage I bij Richtlijn 71/118/EEG van de Raad [7] en met name niet ovaal mag zijn.
 14. opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed, met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek (daaronder begrepen „afgeplatte cirkels” en „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn).
 15. massieve producten die niet beantwoorden aan de definities onder ij), k) of l) hiervoor, noch aan de definitie van draad en die een op alle plaatsen gelijke dwarsdoorsnede hebben in de vorm van een cirkel, een cirkelsegment, een ovaal, een vierkant, een rechthoek, een driehoek of een andere convexe veelhoek (daaronder begrepen „afgeplatte cirkels” en „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn).