Betekenis van:
overheidspersoneel

overheidspersoneel (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • geheel aan mensen in overheidsdienst
"bond voor overheidspersoneel"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. salarissen van ambtenaren of ander overheidspersoneel,
 2. INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche) (Nationaal instituut voor voorzieningen voor overheidspersoneel), Rome”.
 3. de specifieke bijstand die de zendstaat (zendstaten) aan de gaststaat (gaststaten) verleent (verlenen), inclusief ambtenaren of ander overheidspersoneel, materiaal en financiële elementen;
 4. Taxatiebureaus van de staat, ambtenaren of ander overheidspersoneel worden als onafhankelijk beschouwd zolang een ongepaste invloed op hun taxatie daadwerkelijk wordt uitgesloten.
 5. De leden van de Commissie van Beroep worden gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden en bekend staan als kundige rechtsgeleerden, met name op het gebied van de rechten en verplichtingen van overheidspersoneel.
 6. Doorgaan met de inspanningen voor hervorming van het openbare bestuur, met inbegrip van het salariëringsstelsel voor het overheidspersoneel, met het oog op transparante werving en selectie, professionaliteit en verantwoording. De structuren voor Europese integratie versterken en de coördinatie in het gehele bestuursapparaat en het parlement verbeteren, met bijzondere aandacht voor beleidscoördinatie.
 7. In Servië: vaststellen van een brede strategie voor hervorming van het openbaar bestuur, met een exact tijdschema, met name hervormen van het salariëringsstelsel voor het overheidspersoneel en zorgen voor ontwikkeling van het menselijk potentieel in dit verband; opzetten en in stand houden van de betrokken instellingen en toewijzen van de nodige middelen; opstellen van de wetgeving inzake het regerings- en overheidsapparaat.
 8. De raad van bestuur heeft in het onderzoek naar de bezoldiging van de functionarissen van Europol rekening gehouden met de wijzigingen van de kosten van levensonderhoud in Nederland, alsmede met de wijzigingen in de salarissen van het overheidspersoneel in de lidstaten.
 9. Ter intensivering van de politiële samenwerking kunnen de door de lidstaten aangewezen bevoegde autoriteiten gezamenlijke patrouilles en andere vormen van gezamenlijk optreden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid en ter voorkoming van strafbare feiten instellen, waarbij de door de lidstaten aangewezen ambtenaren of ander overheidspersoneel („ambtenaren”), van andere lidstaten aan het optreden op het grondgebied van een lidstaat meewerken.
 10. Elke lidstaat blijft bevoegd om een besluit te nemen over de inzet van meereizende beveiligingsagenten aan boord van luchtvaartuigen die in die lidstaat geregistreerd zijn en van vluchten van luchtvaartmaatschappijen waarvoor hij een vergunning heeft afgegeven, alsmede om er overeenkomstig punt 4.7.7 van bijlage 17 van het Verdrag van Chicago inzake de internationale burgerluchtvaart en krachtens dat Verdrag op toe te zien dat die agenten behoren tot het overheidspersoneel en speciaal geselecteerd en opgeleid zijn, rekening houdend met de vereiste beveiligings- en veiligheidsaspecten aan boord van luchtvaartuigen.