Betekenis van:
overhevelen

overhevelen
Werkwoord
 • overplaatsen
"geld overhevelen"
"bevoegdheden overhevelen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

overhevelen
Werkwoord
 • de vorm veranderen; mbt. vloeistoffen
"een vloeistof overhevelen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1.  het overhevelen van vis zonder overhevelingsaangifte;
 2. het overhevelen van vis zonder overhevelingsaangifte.
 3. het overhevelen van een transportkooi van het ene vaartuig voor visverwerking naar het andere; i)
 4. het overhevelen van dode blauwvintonijn uit het net of de transportkooi naar een hulpvaartuig;
 5. het overhevelen van levende blauwvintonijn uit de transportkooi naar een andere transportkooi;
 6. „het kooien” het overhevelen van blauwvintonijn uit de transportkooi naar de mest- en kweekkooien; k)
 7. het overhevelen uit een blauwvintonijnkwekerij of een tonnara naar een vaartuig voor visverwerking, een transportvaartuig of een aanlandingsplaats;
 8. het overhevelen van levende blauwvintonijn uit het net of de tonnara van het visserijvaartuig naar de transportkooi;
 9. het overhevelen van de begrotingskredieten voor de medefinanciering van structurele en cohesiefondsen naar een speciale centrale rekening die voor geen enkel ander doel kan worden aangewend;
 10. In het plan werd ook een activaherstructurering voorzien bestaande uit het overhevelen van circa 30 % van het huidige productieoppervlak naar andere activiteiten dan de kernactiviteiten, inclusief de verhuur aan derden.
 11. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de video-opnamen van zijn vissersvaartuigen en kweek- en mestbedrijven, inclusief van het overhevelen en het kooien, ter beschikking van de ICCAT-inspecteurs en -waarnemers worden gesteld.
 12. Speciale aandacht moet worden besteed aan het vermijden van dergelijke distorsies, zodat de acties bijdragen tot het overhevelen van goederenvervoer over de weg naar alternatieve vervoerswijzen eerder dan het onttrekken van goederen aan een bestaande spoorvervoers-, kortevaart- of binnenvaartdienst.
 13. Om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende marktomstandigheden gedurende de looptijd van het kaderprogramma, wordt de nodige flexibiliteit betracht ten aanzien van het overhevelen van middelen tussen instrumenten.
 14. Cégétel voert aan dat dezelfde redenering geldt voor de herkapitalisatie die, in haar analyse uit economisch oogpunt, neerkomt op het overhevelen van 9,2 miljard EUR schuld van France Télécom naar ERAP, die een staatsgarantie geniet.
 15. 10 % van de in de begroting voor 2010 opgenomen begrotingskredieten (exclusief lonen en pensioenen) van de overheidsdepartementen overhevelen naar een reserve voor onvoorziene uitgaven in afwachting van een herschikking van de kredieten tussen de departementen en de identificatie van te rationaliseren uitgavenprogramma’s, hetgeen tot een omvangrijke permanente uitgavenvermindering moet leiden;