Betekenis van:
overbrengen

overbrengen
Werkwoord
 • de vorm veranderen; mbt. vloeistoffen
"een boek overbrengen in de nieuwe spelling"
"een vloeistof overbrengen in gas"

Synoniemen

Hyperoniemen

overbrengen
Werkwoord
 • meedelen
"hij brengt zijn groeten over"

Hyperoniemen

Hyponiemen

overbrengen
Werkwoord
 • van de ene locatie naar de andere brengen
"Een aantal gewonden werden naar een ander hospitaal overgebracht."

Voorbeeldzinnen

 1. Centrifuges die versnellingen van meer dan 100 g kunnen overbrengen en sleepringen bezitten die elektrisch vermogen en signaalinformatie kunnen overbrengen.
 2. Er moet een procedure worden opgesteld voor het overbrengen van de vaartuigen.
 3. Het overbrengen of het niet doen terugkeren van een kind wordt als ongeoorloofd beschouwd, wanneer:
 4. overbrengen van de gegiste brij in het distillatietoestel, vaak een koperen ketel;
 5. of in gelijkluidende, gemakkelijk te begrijpen bewoordingen die duidelijk dezelfde inhoud overbrengen.
 6. Tanks voor oliën in systemen voor het overbrengen van vermogen, bedienings-, bekrachtigings- en verwarmingssystemen, pijpleidingen en toebehoren
 7. Op afstand bediende manipulatoren zorgen voor het mechanisch overbrengen van handelingen van een bediener naar een bedieningsarm en eindklem.
 8. Eventueel resterende vezels overbrengen in de filterkroes door de erlenmeyer te spoelen met een kleine extra hoeveelheid mierenzuur.
 9. Het tag-afleesapparaat moet ten minste de volgende informatie overbrengen naar de interface met een systeem voor gegevensoverdracht:
 10. Het overbrengen van de bediening tussen brug en machinekamers dient alléén in de hoofdmachinekamer of de controlekamer mogelijk te zijn.
 11. De veiligheidsomgeving verandert voortdurend, ook op het gebied van de proliferatie van middelen die massavernietigingswapens kunnen overbrengen.
 12. assystemen voor krachtoverbrenging die onderdelen uit "composiete" materialen bevatten, geschikt voor het overbrengen van een vermogen van meer dan 2 MW;
 13. Er zijn voldoende waarborgen dat de grond of, zo nodig, het voedingssubstraat niet besmet is met schadelijke organismen of de vectoren ervan, met name nematoden die virusziekten overbrengen.
 14. vliegtuigmodellen voor windtunnels die zijn uitgerust met niet naar buiten uitstekende sensoren, die gegevens van de sensoren kunnen overbrengen naar het gegevensverzamelsysteem; of
 15. assystemen voor krachtoverbrenging die onderdelen uit "composiete" materialen bevatten, geschikt voor het overbrengen van een vermogen van meer dan 1 MW;