Betekenis van:
overkoepelend

overkoepelend
Werkwoord
 • andere dingen verenigend
"een overkoepelend orgaan"
"een overkoepelende organisatie"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Voltooien van het overkoepelend plan voor de binnenvaart.
 2. Overige informatie: a) is betrokken bij verrijkingsactiviteiten; b) overkoepelend orgaan, waaronder vier dochtermaatschappijen ressorteren, incl. één voor uraniumwinning t/m -concentratie en één voor uraniumverwerking, verrijking en -afval.
 3. TAMAS is overkoepelend orgaan waaronder vier dochtermaatschappijen ressorteren, incl. één voor uraniumwinning t/m -concentratie en een ander voor uraniumverwerking, verrijking en -afval. ”
 4. de uitwisseling van veiligheidsinformatie tussen verschillende actoren in de spoorwegsector met het oog op een overkoepelend veiligheidsbeheer met betrekking tot de verschillende interfaces in de sector;
 5. TAMAS is overkoepelend orgaan waaronder vier dochtermaatschappijen ressorteren, incl. één voor uraniumwinning t/m -concentratie en een ander voor uraniumverwerking, verrijking en -afval.
 6. Ten eerste bleek dat de beide investeringsfasen deel uitmaken van eenzelfde investeringsproject, aangezien zij een onderdeel vormen van een overkoepelend plan voor de geleidelijke verhuizing van de productielijnen uit Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.
 7. In het licht van het voorafgaande bleek dat het aangemelde project betrekking had op de tweede fase van een overkoepelend investeringsproject dat reeds in 2004 van start was gegaan.
 8. Overige informatie: a) betrokken bij verrijkingsactiviteiten, b) TAMAS is een overkoepelend lichaam met vier ondergeschikte entiteiten, waaronder een voor uraniumwinning t/m -concentratie en een ander voor uraniumverwerking, -verrijking en -afval.
 9. patiëntenveiligheid: oprichting van een geïntegreerd overkoepelend netwerk om de samenwerking op dit terrein te verbeteren, met aandacht voor culturen, leiderschap en klinisch bestuur, rapportage- en leermechanismen, uitwisseling van beste praktijken en betrokkenheid van belanghebbenden.
 10. Er is niet één overkoepelend orgaan in deze sector, maar veel kwesties die specifiek zijn voor het ontwerp van nomadische toestellen en hun gebruik en integratie in voertuigen kunnen worden besproken via het forum voor nomadische apparatuur.
 11. Het is noodzakelijk op communautair niveau prioriteiten te stellen en de voor het verzamelen en verwerken van gegevens in de Gemeenschap gebruikte procedures te harmoniseren om tot een coherent overkoepelend systeem en een optimale kosten-batenverhouding te komen binnen een stabiel meerjarig regionaal kader.
 12. met een „flexizekerheids”-aanpak en ter vermindering van de regionale verschillen toeziet op de goede werking van de arbeidsvoorziening, zijn burgers stimuleert een leven lang te leren en de herschikking van de sociale uitgaven voortzet, binnen de beperkingen van de overheidsfinanciën, om geleidelijk een overkoepelend werkloosheidsstelsel in te voeren, en zwartwerken verder aanpakt, de efficiëntie, de resultaten en de normen van zijn onderwijsbestel verbetert.