Betekenis van:
overschakeling

overschakeling (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • het overgaan
"een overschakeling op [een ander telefoonnet]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Overschakeling op andere leveranciers
 2. PM3, overschakeling op magazinepapier 80 % GRV
 3. PM3: overschakeling van krantenpapier op magazinepapier 80 % GRV
 4. Vervoer Brandstof-overschakeling, verbetering van brandstofefficiëntie, andere (gaarne specificeren)
 5. Dat geldt niet allen voor een overschakeling van x86- naar niet-x86-servers, maar ook in het algemeen voor de overschakeling van basisservers naar meer geavanceerde servers.
 6. Inclusief de correcties die voortvloeien uit een overschakeling van administratieve procedures op een gerechtelijke procedure.
 7. Dit verschil op zich maakt overschakeling in geval van een prijsverhoging met 10 %, onwaarschijnlijk.
 8. Overschakeling op de teelt van brouwgerst zal hun betere perspectieven bieden.
 9. Een overschakeling van haver op gerst zou dit alleen maar kunnen verergeren.
 10. Volgens ramingen was voor de overschakeling naar een andere grondstof nog eens 22 miljoen EUR nodig.
 11. invoering van een verplichte overschakeling op/beschikbaarheid van zwavelvrije brandstoffen bij tankstations.
 12. Bij de overschakeling op dimlicht moeten alle grote lichten gelijktijdig worden gedoofd.
 13. de overschakeling naar digitale televisie kan positieve externaliteiten opleveren dankzij een betere benutting van het radiospectrum;
 14. Overschakeling van een EMD-bron naar een andere (kwalificatie genoemd) kost namelijk tijd en geld.
 15. Een overschakeling zou hoe dan ook slechts mogelijk zijn als in een aansluiting op het stadsverwarmingsnet wordt voorzien.