Betekenis van:
overspoelen

overspoelen
Werkwoord
  • doen onderlopen; overstromen
"het eiland overspoelen"
"toeristen overspoelen de stad"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Indien de huidige maatregelen komen te vervallen, is er een reële dreiging dat een aanzienlijk deel van de onbenutte productiecapaciteit in de Volksrepubliek China gebruikt zal worden om de markt van de Gemeenschap te overspoelen met furfuraldehyde.
  2. Zelfs al zou China het aandeel van de invoer in de Verenigde Staten van de andere derde landen kunnen overnemen, dan zou de overcapaciteit in China nog steeds voldoende zijn om de Gemeenschap te overspoelen met goedkoop SiC als de maatregelen worden ingetrokken.
  3. Zie bv. het eerder aangehaalde verslag van Goldman Sachs van 22.7.2002, blz. 9: „If these bonds moved from the investment grade segment of the fixed income market, to „junk”, i.e. high yield, they would swamp the current European high yield market(…) [and] we believe it would be difficult for the existing European investor base alone to absorb all France Telecom bonds ” (eigen vert.: „Mochten deze effecten verhuizen van het segment „investeringswaardig” op de markt voor vastrentende obligaties, naar het niveau „junk”, dus hoogrentend, dan zouden zij de huidige Europese markt voor hoogrentende obligaties overspoelen (…) [en] we denken dat het voor de bestaande groep Europese investeerders moeilijk zou zijn om alle France Télécom-papier op te nemen ”.)