Betekenis van:
overtreden

overtreden
Werkwoord
 • schenden
"een wet/regel/voorschrift overtreden"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

overtreden
Werkwoord
 • bepaalde denkbeeldige of daadwerkelijke lijnen te buiten gaan
"Hij overtrad daarmee onbedoeld een wet."

Voorbeeldzinnen

 1. Niet kennen van de wet is geen geldig excuus om de wet te overtreden
 2. Hebben de eigenaren eerder de douanewetgeving overtreden?
 3. Overtreden NEAFC-bepaling(en) en samenvatting van de relevante feiten
 4. Overtreden NEAFC-bepalingen vermelden en relevante feiten kort samenvatten
 5. Aantal aanbieders die de voorschriften van de richtlijn hebben overtreden
 6. Reden op grond waarvan de overbrenging als illegaal wordt aangemerkt (eventueel verwijzen naar de overtreden artikelen)
 7. aantal aanbieders die de voorschriften van Richtlijn 1999/13/EG hebben overtreden:
 8. Steun voor bedrijven die de communautaire regelgeving overtreden, kon niet als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden beschouwd.
 9. de kennisgever of de inrichting bij eerdere transporten herhaaldelijk de artikelen 15 en 16 heeft overtreden; of
 10. De lidstaten bepalen welke sancties van toepassing zijn wanneer op basis van deze richtlijn ingevoerde nationale bepalingen worden overtreden.
 11. de kennisgever of de inrichting hebben bij vorige transporten herhaaldelijk de artikelen 15 en 16 overtreden; of
 12. Het douanekantoor weigert de status van erkende weger indien de aanvrager de douanevoorschriften ernstig of herhaaldelijk heeft overtreden.
 13. De medewerkende producent-exporteur stelde ook dat artikel 349 van hoofdstuk XV van de Pakistaanse Customs Rules 2001 niet werd overtreden.
 14. Indien wordt vastgesteld dat de bepalingen van dit hoofdstuk zijn overtreden, kan de Commissie maatregelen nemen om herhaling van dergelijke overtredingen te voorkomen.
 15. Met het oog hierop worden in de richtlijn gemeenschappelijke minimumnormen inzake sancties en maatregelen vastgesteld die in de lidstaten worden toegepast op werkgevers die dat verbod overtreden.