Betekenis van:
overtreding

overtreding (de ~ | meervoud overtredingen)
Werkwoord
 • het overtreden van een gebod of verbod
"een zware overtreding"
"een overtreding op [iemand]"

Hyperoniemen

Hyponiemen

overtreding
Zelfstandig naamwoord
 • een relatief licht strafbaar feit (Nederlands recht)
"Hij kreeg een bekeuring voor zijn overtreding."
overtreding
Zelfstandig naamwoord
 • minder ernstig strafbaar feit

Hyperoniemen

Hyponiemen

overtreding
Zelfstandig naamwoord
 • een politiestraf uitgesproken door de Politierechtbank (Belgisch recht)
overtreding
Zelfstandig naamwoord
 • het zich niet houden aan een spelregel

Voorbeeldzinnen

 1. Overtreding van de gezondheidswetgevingIII.9.1.
 2. Verwijzing naar nationale regelgeving inzake overtreding
 3. Bij elke overtreding moeten sancties worden toegepast.
 4. „met de douanewetgeving strijdige handeling”: elke overtreding of poging tot overtreding van de douanewetgeving;
 5. Van een dergelijke overtreding is hier geen sprake.
 6. een overtreding heeft begaan als bedoeld in artikel 33.
 7. Vervoer door een afzender die een ernstige overtreding heeft begaan
 8. Bij overtreding van de regels met betrekking tot tendertransacties, bilaterale transacties en het gebruik van beleenbare activa, wordt voor de eerste en de tweede overtreding binnen een periode van 12 maanden voor elke overtreding een financiële sanctie opgelegd.
 9. Schorsing na overtreding van de regels met betrekking tot beleenbare activa
 10. De lidstaten voorzien in sancties voor de overtreding van deze verordening en de uitvoeringsvoorschriften.
 11. Dieren/bedrijven met slechts één overtreding als vermeld in de punten 1 tot en met 4
 12. Bij overtreding is de desbetreffende onderneming verplicht de schade te vergoeden.
 13. of de sancties wegens overtreding van de communautaire dan wel de nationale wetgeving zijn opgelegd;
 14. Verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt en mogelijke overtreding van de regels voor de interne markt
 15. De lidstaten moeten ook de bij overtreding van deze verordening toe te passen sancties vaststellen.