Betekenis van:
overtuigen

overtuigen
Werkwoord
 • met argumenten tot andere visies brengen
"Elke dag staan we voor de uitdaging om anderen te overtuigen, zowel op het werk als privé."
overtuigen
Werkwoord
 • een zeilschip tuigen met te veel zeiloppervlak
"Zij hadden hun schip overtuigd en kwamen daardoor in de problemen."
overtuigen
Werkwoord
 • verzekeren; je verzekeren van; je overtuigen
"zich ervan overtuigen dat alle lichten uit zijn"

Synoniemen

Hyperoniemen

overtuigen
Werkwoord
 • duidelijk maken dat iets waar is
"iemand ervan overtuigen dat iets de enige goede oplossing is"
"iemand van zijn gelijk overtuigen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. We probeerden hem te overtuigen.
 2. Ik had tijd nodig om haar te overtuigen.
 3. Ik probeerde een vriend van me te overtuigen niet te trouwen.
 4. Ze kon hem niet overtuigen om haar een nieuwe auto te kopen.
 5. Het was moeilijk hem te overtuigen om van gedachten te veranderen.
 6. De gezagvoerder dient zich ervan te overtuigen dat:
 7. Deze rechtvaardigingsgrond kan voor de Commissie niet overtuigen.
 8. De kredietinstelling moet stappen zetten om zich te overtuigen van de juistheid van deze informatie.
 9. De kredietinstellingen moeten de bevoegde autoriteiten ervan overtuigen dat ze voldoen aan de criteria van bijlage X, deel 3.
 10. zich ervan te overtuigen dat de gefinancierde maatregelen ter uitroeiing van de ziekte daadwerkelijk en volgens de regels uitgevoerd zijn;
 11. de uitgevende instelling verstrekt bewijsstukken die de bevoegde autoriteit ervan overtuigen dat aan de onder i) en ii) gestelde voorwaarden is voldaan.
 12. Odlewnia Śrem kon een particuliere onderneming evenwel overtuigen in het bedrijf te investeren, hetgeen resulteerde in een grotere geloofwaardigheid op de markt.
 13. De exploitant dient zich ervan te overtuigen dat Slechtzichtprocedures (LVP) zijn vastgesteld, en ten uitvoer worden gebracht, op die luchtvaartterreinen waar slechtzichtvluchten zullen worden uitgevoerd.
 14. De gezagvoerder dient zich ervan te overtuigen dat de toestand van het vliegtuig en van de betreffende boordsystemen geschikt is voor de uit te voeren vlucht.
 15. De exploitant dient zich ervan te overtuigen dat Slechtzichtprocedures (LVP) zijn vastgesteld, en ten uitvoer worden gebracht, op die luchtvaartterreinen waar slechtzichtvluchten zullen worden uitgevoerd.