Betekenis van:
perfect

perfect
Bijvoeglijk naamwoord
 • zonder enig gebrek
"De perfecte man of vrouw bestaat niet."
perfect
Bijvoeglijk naamwoord
 • zonder enig gebrek of waaraan niets ontbreekt
"een perfecte imitatie"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Zijn Engels is perfect.
 2. Niemand is perfect.
 3. Niemand is perfect.
 4. Jouw Engels is perfect.
 5. Hij spreekt perfect Russisch.
 6. Wie van ons is perfect?
 7. Ze passen perfect bij elkaar.
 8. Dat programma is verre van perfect.
 9. Ik kan perfect een kaart van Brazilië tekenen.
 10. De vergrendelingen mogen niet breken en moeten na de test nog steeds perfect functioneren.
 11. Het risicometingssysteem moet ook het risico van minder perfect gecorreleerde bewegingen tussen verschillende rendementscurves bestrijken.
 12. Zij benadrukt dat de shipbrokerage-activiteiten voor rekening van eigen schepen perfect aansluiten bij de geest van de communautaire richtsnoeren.
 13. Het nerveuze en agressieve karakter van deze rassen beantwoordt trouwens perfect aan de bestemming van de dieren en geeft aan het vlees zijn typische kenmerken.
 14. onder de verrekeningsovereenkomst vallende perfect matchende contracten worden beschouwd als één enkel contract waarvan de theoretische hoofdsom gelijk is aan de netto-opbrengsten; de theoretische hoofdsommen worden vermenigvuldigd met de in tabel 3 vermelde percentages; en
 15. Voor de berekening van de potentiële toekomstige kredietpositie volgens bovenstaande formule mogen onder de verrekeningsovereenkomst vallende perfect matchende contracten worden beschouwd als één enkel contract waarvan de theoretische hoofdsom gelijk is aan de netto-opbrengsten.