Betekenis van:
presidium

presidium (het ~ | meervoud presidiums, presidia)
Zelfstandig naamwoord
 • college van (onder)voorzitters
"het presidium van de [Partij van de Arbeid]"

Hyperoniemen

presidium (het ~ | meervoud presidiums, presidia)
Zelfstandig naamwoord
 • betrekking van voorzitter

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. PRESIDIUM
 2. Presidium
 3. een Presidium;
 4. Presidium van de kamers van beroep
 5. Het presidium is ook bevoegd om:
 6. De besluiten van het Presidium worden in onderlinge overeenstemming genomen.
 7. Het presidium bestaat uit de voorzitter en de twee vicevoorzitters.
 8. Het presidium bestaat uit de voorzitter en de twee vicevoorzitters.
 9. Het in de artikelen 130 en 131 van de verordening vermelde orgaan is het presidium van de kamers van beroep (hierna „het presidium” genoemd).
 10. Het jaarlijkse vergaderschema van het Presidium wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
 11. De raad van bestuur stelt een Presidium in dat uit 11 leden bestaat.
 12. De door het presidium krachtens dit lid genomen beslissingen worden in het Publicatieblad bekendgemaakt.
 13. De voorzitter van het Presidium belegt op verzoek van de leden extra vergaderingen.
 14. Het presidium bestaat uit de voorzitter en de twee vice-voorzitters.
 15. De voorzitter van de kamers van beroep overlegt met het presidium over de vaststelling van de financieringsbehoeften van de kamers – waarvan het presidium de voorzitter van het Bureau in kennis stelt met het oog op het opstellen van een voorlopige kostenraming – en, wanneer het presidium zulks opportuun acht, over andere kwesties met betrekking tot het beheer van de kamers van beroep.”.