Betekenis van:
arbeidsplaats


Voorbeeldzinnen

 1.  Als vast bedrag per nieuwe arbeidsplaats
 2.  Als percentage van de loonkosten per nieuwe arbeidsplaats
 3. alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties;
 4. passende onderhoudsprogramma's voor de arbeidsmiddelen, de werkplek en de systemen op de arbeidsplaats;
 5. De verhouding tussen deze beide waarden is ongeveer [600000-650000]* EUR per geschapen arbeidsplaats.
 6. de steun per geschapen of behouden arbeidsplaats bedraagt ten minste 40000 EUR.
 7.  Op een andere wijze (bijvoorbeeld als progressief percentage per nieuwe arbeidsplaats); gelieve te specificeren: …
 8. het ontwerp en de indeling van de werkplek en de arbeidsplaats;
 9. Gezien het advies van het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats,
 10. Het onderzoek [50] wijst uit dat er voor elke arbeidsplaats die bij Dell wordt gecreëerd, gemiddeld twee arbeidsplaatsen op lokaal niveau worden gecreëerd en nog eens 2,5 arbeidsplaats in andere regio’s van de Verenigde Staten.
 11. Gezien het voorstel van de Commissie, ingediend na raadpleging van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats,
 12. tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats
 13. Gezien het voorstel van de Commissie, ingediend na raadpleging van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats,
 14. Subsidiabele investeringskosten van 121 miljoen euro en de schepping van 186 arbeidsplaatsen komen overeen met een waarde van 650538 euro per arbeidsplaats.
 15. Gezien het voorstel van de Commissie [1], ingediend na raadpleging van het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats,