Betekenis van:
pressie

pressie (de ~ | meervoud pressies)
Zelfstandig naamwoord
 • druk die je op iemand uitoefent; morele druk
"pressie op [iets/iemand]"
"pressie uitoefenen"

Synoniemen

Hyperoniemen

pressie (de ~ | meervoud pressies)
Zelfstandig naamwoord
 • luchtdruk

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Afpersing, dwang, pressie jegens een vertegenwoordiger van het overheidsgezag
 2. Dwang, pressie, stalken, intimidatie of agressie van psychologische of emotionele aard
 3. Het concurrentievoordeel vloeit volgens de klager voort uit het feit dat IFP/Axens de O & O-uitgaven niet volledig behoeft te dragen en derhalve een neerwaartse pressie kan uitoefenen op de marktprijzen in de betrokken sectoren.
 4. De instantie en het personeel dat met de certificatietaken is belast, moeten hun taken met de grootste beroepsintegriteit en technische bekwaamheid uitvoeren; zij dienen vrij te zijn van elke pressie en beïnvloeding, met name van financiële aard, die hun beoordeling of de uitkomst van hun onderzoeken kan beïnvloeden, inzonderheid door personen of groepen die bij de resultaten van de certificatiewerkzaamheden belang hebben.
 5. De instantie en het personeel dat met de controle is belast, dienen de proeven met de grootste beroepsintegriteit en technische bekwaamheid uit te voeren en dienen vrij te zijn van elke pressie en beïnvloeding, met name van financiële aard, die hun beoordeling of de uitkomst van de controle kan beïnvloeden, inzonderheid door personen of groepen die bij de resultaten van de keuring belang hebben.
 6. ongepaste beïnvloeding: het uitbuiten van een machtspositie ten aanzien van de consument om, zelfs zonder gebruik van of dreiging met fysiek geweld, pressie uit te oefenen op een wijze die het vermogen van de consument om een geïnformeerd besluit te nemen, aanzienlijk beperkt;
 7. De beoordelingsinstantie dient de beoordeling met de grootste beroepsintegriteit en technische bekwaamheid uit te voeren en mag niet blootstaan aan pressie en beïnvloeding, met name van financiële aard, die haar oordeel of de uitkomst van de beoordeling kan beïnvloeden, met name door personen of groepen die bij de resultaten van de beoordeling belang hebben.
 8. „Ongepaste beïnvloeding” is het uitbuiten van een machtspositie ten aanzien van de consument om, zelfs zonder gebruik van of dreiging met fysiek geweld, pressie uit te oefenen op een wijze die het vermogen van de consument om een geïnformeerd besluit te nemen, aanzienlijk beperkt.
 9. De keuringsinstantie en het personeel voeren de keuring met de grootste mate van beroepsintegriteit en technische bekwaamheid uit; zij moeten vrij zijn van elke pressie en beïnvloeding, met name van financiële aard, die hun beoordeling of de uitslagen van hun keuring kan beïnvloeden, inzonderheid van personen of groepen van personen die belang hebben bij de resultaten van de keuring.
 10. De erkende keuringsinstantie en het personeel dat met de keuringen is belast, dienen de keuring uit te voeren met de grootste mate van beroepsintegriteit en technische bekwaamheid; zij dienen vrij te zijn van elke pressie en beïnvloeding, met name van financiële aard, die hun beoordeling of de uitslagen van hun keuring kan beïnvloeden, inzonderheid van personen of groepen van personen die bij de resultaten van de keuring belang hebben.
 11. Finland dient tijdens de looptijd van het NHP: de hervormingen ter bevordering van de mededinging en de productiviteit in een deel van de dienstensector voort te zetten en voldoende pressie uit te oefenen om de hoge prijsniveaus terug te dringen; de aangekondigde maatregelen uit te voeren om zijn Kyotodoelstelling te bereiken, de hervormingen voort te zetten om de knelpunten in de arbeidsmarkt te verhelpen waarbij vooral de hoge structurele werkloosheid bij met name laaggeschoolden, waaronder jongeren, moet worden aangepakt en rekening wordt gehouden met de positieve rol van economische migratie.