Betekenis van:
presteren

presteren
Werkwoord
 • verrichten
"onder druk presteren"
"het presteren om..."

Hyperoniemen

Hyponiemen

presteren
Werkwoord
 • ''iets ~'': een overtuigende sociale bijdrage leveren
"Hij presteerde veel in zijn beroep."
presteren
Werkwoord
 • ''het ~ om'' iets doen dat opzien baart in de slechte zin van het woord
"Hij presteerde het om opnieuw te laat te komen."

Voorbeeldzinnen

 1. BE's kerncentrales presteren traditioneel minder dan vergelijkbare buitenlandse installaties.
 2. maatregelen om te garanderen dat de vlagstaten voldoende presteren.
 3. Het coverbedrijf is er volledig verantwoordelijk voor dat de coverbanden aan de voorschriften van dit reglement voldoen en bij normaal gebruik goed presteren.
 4. Als de productiviteitsgroei verbetert en de hoge werkloosheid onder laagopgeleiden, vooral in het oosten, wordt aangepakt, kan Duitsland ook in de toekomst economisch goed presteren.
 5. Bovendien moet de productiviteitsgroei worden versterkt door competenties te verbeteren en beter te presteren op innovatiegebied, onder meer door directe buitenlandse investeringen aan te trekken.
 6. Om interferentie te onderdrukken moeten technieken worden gebruikt die ten minste evengoed presteren als de volgende onderdrukkingsfactoren gebaseerd op gsm-normen:
 7. Metingen die via deze procedures worden verricht, dienen in ieder geval een foutmarge te hebben van ten hoogste 5 %, al zullen de fabrikanten doorgaans beter presteren dan dit.
 8. Zij beweren dat, aangezien historische gegevens aantonen dat de doelmatigheid verbetert, voor de toekomst niet met de hypothese rekening mag worden gehouden dat de centrale zoals in haar slechtste jaren zal presteren, doch eerder met de hypothese dat zij zoals in de afgelopen jaren zal presteren.
 9. Doel van de algemene regeling is de milieueffecten van het wegvervoer terug te dringen door subsidiëring van de aanschaf van vervoermiddelen met technische voorzieningen ter beperking van milieuverontreiniging die beter presteren dan de geldende milieunormen.
 10. Technieken om interferentie te onderdrukken, die ten minste gelijkwaardig presteren als de technieken die zijn beschreven in de geharmoniseerde normen welke zijn vastgesteld in het kader van Richtlijn 1999/5/EG, zijn verplicht.
 11. Een referentiewaarde, berekend als het gewone rekenkundige gemiddelde van de inflatiepercentages van de drie lidstaten die op het gebied van prijsstabiliteit het best presteren, plus 1,5 procentpunt, is in aanmerking genomen in de verslagen van de Commissie en de ECB.
 12. Bij de aandacht die zij besteden aan hun publiek gaan zij meer uit van een verantwoordelijkheid ten aanzien van het publiek dan van de wil om commercieel goed te presteren.
 13. Er zouden meer middelen moeten worden uitgetrokken om de informatie over presteren en doeltreffendheid van filtersoftware en -diensten te verbeteren, zodat de gebruiker deze keuze met kennis van zaken kan maken.
 14. Als de rente stijgt, hebben portefeuilles met een vaste rente de neiging om slechter te presteren dan portefeuilles met een variabele rente; daalt de rente dan is het tegendeel het geval.
 15. Een referentiewaarde, berekend als het gewone rekenkundige gemiddelde van de inflatiepercentages van de drie lidstaten die op het gebied van prijsstabiliteit het best presteren, plus 1,5 procentpunt, is in aanmerking genomen in de verslagen van de Commissie en de ECB.