Betekenis van:
proper

proper
Bijvoeglijk naamwoord
  • (van moppen) niet schuin, ondubbelzinnig

Hyperoniemen

proper
Bijvoeglijk naamwoord
  • hygiënisch

Hyperoniemen

proper
Bijvoeglijk naamwoord
  • net, rein, schoon, zindelijk
proper
Bijvoeglijk naamwoord
  • vrij van vuil of ongerechtigheden

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Mijn moeder bemerkte dat mijn voeten niet proper waren.
  2. De criteria om uit te maken of een persoon al dan niet betrouwbaar en deskundig („fit and proper”) is, moeten nationaal worden bepaald, overeenkomstig het nationale recht.
  3. Volgens verklaringen van Oostenrijk kan de FMA overeenkomstig § 20 BWG (Oostenrijkse bankwet) de koper van een bank pas aan de zogeheten Fit & Proper-test onderwerpen wanneer de onderhandelingspartijen een bindende koopovereenkomst hebben gesloten.
  4. Alle leden van de raad van commissarissen moeten zich onderwerpen aan een onderzoek naar geschiktheid („fit and proper”-test), dat onlangs door het bankentoezicht voor potentiële commissarissen verplicht werd voorgeschreven.
  5. De Commissie wijst erop dat beide situaties niet vergelijkbaar zijn met elkaar, zelfs wanneer de in het kader van de verkoop van BB uit te voeren Fit & Proper-test behoort tot de — aanzienlijk uitgebreidere — voorwaarden voor de toekenning van een onbeperkte bankvergunning, welke in het vroegere geval is aangevraagd [42].
  6. De lidstaten vereisen van de bevoegde autoriteiten dat deze weigeren de in lid 1 bedoelde entiteiten vergunning te verlenen of in een register in te schrijven indien zij er niet van overtuigd zijn dat de personen die het bedrijf van deze entiteiten feitelijk leiden of zullen leiden, dan wel de uiteindelijke begunstigden van deze entiteiten, betrouwbare en deskundige („fit and proper”) personen zijn.