Betekenis van:
raadzaam

raadzaam
Zelfstandig naamwoord
 • verstandig; aanbeveling verdienend; raadzaam; gewenst
"iets raadzaam achten"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Het is derhalve raadzaam die bepalingen te specificeren.
 2. Bijgevolg is het raadzaam de toepassing van de onderhavige verordening tot die verkoopseizoenen te beperken.
 3. Voor valifenalaat is het daarom raadzaam lagere MRL's vast te stellen.
 4. Het kan dus soms raadzaam zijn om extracten uit gewassen aardappelen te bereiden als er PCR-protocollen gebruikt zullen worden.
 5. Het lijkt raadzaam dergelijke richtsnoeren ook voor dieselbrandstof met een zwavelgehalte van maximaal 10 mg/kg op te stellen.
 6. Het is evenwel raadzaam de toepassing van een dergelijke maatregel tot het verkoopseizoen 2007/2008 te beperken.
 7. Het kan dus soms raadzaam zijn om extracten uit gewassen aardappelen te bereiden als er PCR-protocollen gebruikt zullen worden.
 8. Daarom is het raadzaam Verordening (EG) nr. 1262/2001 niet toe te passen op de verkoop van interventiesuiker.
 9. Er zal worden nagegaan of de invoering van een rechtsgrondslag voor deze statistieken haalbaar en raadzaam is.
 10. Om de in de vorige overweging vermelde redenen is het momenteel echter niet raadzaam de minimuminvoerprijzen te herzien.
 11. Aangezien de werking van de normen voor interne modellen voor de berekening van de kapitaalvereisten voor marktrisico’s recentelijk te wensen heeft overgelaten, is het raadzaam deze te versterken.
 12. Guam is een territorium van de Verenigde Staten. Daarom is het raadzaam Guam specifiek te vermelden als deel van de Verenigde Staten van Amerika om verwarring te voorkomen.
 13. Daarom is het raadzaam deze verordening op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking te laten treden.
 14. Uit het rapport blijkt dat het raadzaam is dat de huidige regeling tot en met het verkoopseizoen 2007/2008 van kracht blijft.
 15. Duitsland voerde verder aan dat verkoop van de Berliner Bank vóór verkoop van de aandelen van de deelstaat Berlijn in BGB om concurrentieredenen niet raadzaam zou zijn.