Betekenis van:
gewenst

gewenst
Zelfstandig naamwoord
 • verstandig; aanbeveling verdienend; raadzaam; gewenst

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. gewenst, doch niet verplicht (+)
 2. In deze context is het gewenst om communautaire normen op internationaal niveau actief te bevorderen.
 3. Voor bepaalde typen machines met een hoger risico is echter een strengere certificatieprocedure gewenst.
 4. Investeringen in de walserij waren ook gewenst maar werden niet realistisch geacht en werden daarom uitgesteld.
 5. Kaliumsorbaat wordt gebruikt wanneer een hoge oplosbaarheid in water wordt gewenst.
 6. Textiel: grenswaarde 30 ppm (opmerking: voor 4-aminoazobenzeen kunnen fout-positieve bepalingen voorkomen en is bevestiging dus gewenst);
 7. Het is met name gewenst een groepsvrijstelling te verlenen voor bepaalde groepen van overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen.
 8. Ten vierde konden kapitaalmarktinstrumenten op de markt verhandeld worden, zodat investeerders hun investering op elk gewenst moment konden beëindigen.
 9. Persoon wil het product stoppen, maar het blijft werken in een situatie waarin dit niet is gewenst
 10. BdB laat dit onvermeld bij het aanduiden van de verschillen en acht in dit geval juist een opslag gewenst.
 11. In overeenstemming tussen de betrokken lidstaten en de Commissie kan evenwel op elk gewenst moment een bijzondere aanpassing worden geboekt.
 12. Stap 1 — De Uitstand-meetperiode kan, indien gewenst, worden verlengd om de kans op meetfouten te beperken.
 13. Terwijl het market-makersysteem de mogelijkheid biedt om op elk gewenst moment te handelen, heft het veilingsysteem het prijsverschil op.
 14. In het geval van reeksbreuken is het gewenst aan te geven in hoeverre oude en nieuwe gegevens als vergelijkbaar kunnen worden beschouwd (tot 350 tekens).
 15. Daarom is het met het oog op de duidelijkheid van de communautaire wetgeving gewenst dat de desbetreffende voorwaarden in deze beschikking worden opgenomen.