Betekenis van:
wensen

wensen
Werkwoord
 • begeren
"wensen te ..."
"wensen dat ..."

Hyperoniemen

Hyponiemen

wensen
Werkwoord
 • wensen; hoop voor iemand uiten
"ik wens je veel geluk/beterschap"
"ik wens je veel succes met je examen"

Synoniemen

Hyperoniemen

wensen
Werkwoord
 • verlangen, op iets hopen
wensen
Werkwoord
 • op iets hopen voor iemand, toewensen
wens (de ~ | meervoud wensen)
Zelfstandig naamwoord
 • iets dat gewenst wordt
"een vurige wens"
"een vrome wens"

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Dit resultaat laat veel te wensen over.
 2. Ik zou me wensen, dat hij in onze team zou zijn.
 3. Je moet de laatste dag niet vrezen noch wensen
 4. de verklaringen die de overeenkomstsluitende partijen opgenomen wensen te zien;
 5. Om personen de mogelijkheid te geven hun wensen dienaangaande kenbaar te maken, hebben sommige lidstaten specifieke registers opgezet waar de burgers hun wensen inzake donatie laten registreren.
 6. Alle KMO's die via Investbx kapitaal wensen aan te trekken zullen door Investbx worden beoordeeld.
 7. technische bijstand verschaffen aan kandidaat-lidstaten die bewustmakingsacties wensen te organiseren;
 8. Gelieve te vermelden waarom uw autoriteiten de steunmaatregel toch nog wensen aan te melden.
 9. De betrokken lidstaten beslissen vervolgens of zij aan de gelijktijdige controles wensen deel te nemen.
 10. Kandidaten die een vaarbevoegdheidsbewijs wensen te verkrijgen, dienen het bewijs over te leggen:
 11. Gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, al dan niet met enveloppe
 12. flexibel in te spelen op de evoluerende behoeften en wensen van de Europese beleidsmakers;
 13. Vergemakkelijking van de integratie van vluchtelingen die niet wensen terug te keren.
 14. Faciliteren van de integratie van personen die niet wensen terug te keren.
 15. zij moeten openbaar toegankelijk zijn voor alle actoren die ze wensen toe te passen.