Betekenis van:
rangnummer

rangnummer
Zelfstandig naamwoord
 • exemplaar van een reeks

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Rangnummer 68 wordt geschrapt;
 2. na rangnummer 8 wordt het volgende rangnummer 8a ingevoegd:
 3. na rangnummer 9 wordt het volgende rangnummer 9a ingevoegd:
 4. Zoals vermeld bij rangnummer 9, kolom f)”;
 5. rangnummer 53 komt als volgt te luiden:
 6. de vermelding onder rangnummer 19 wordt geschrapt;
 7. in het eerste deel wordt rangnummer 10 geschrapt;
 8. Als conserveermiddel, zie bijlage VI, eerste deel, rangnummer 34.
 9. de volgende vermelding wordt toegevoegd als rangnummer 57:
 10. Voor de duidelijkheid moet de stof epoxiconazool in bijlage II bij Richtlijn 76/768/EEG worden verplaatst van afzonderlijk rangnummer 1182 naar rangnummer 663.
 11. Bij rangnummer 9a wordt de tekst in kolom f vervangen door:
 12. in het eerste deel, kolom c van rangnummer 14, wordt punt a) geschrapt;
 13. Voor gebruik als conserveermiddel, zie bijlage VI, eerste deel, rangnummer 58.”
 14. Voor gebruik als conserveermiddel, zie bijlage III, eerste deel, rangnummer 207.”
 15. In bijlage VII, eerste deel, bij Richtlijn 76/768/EEG, wordt het volgende rangnummer 28 toegevoegd: