Betekenis van:
rechtspraak

rechtspraak (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • het spreken van recht
"kerkelijke rechtspraak"
"de rechtspraak in strafzaken"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Toepasbaarheid van de Altmark-rechtspraak
 2. Compensatie van openbaredienstverplichtingen — rechtspraak (het Altmark-arrest)
 3. Er is recente rechtspraak [17] over de interpretatie van selectiviteit.
 4. Overeenkomstig Britse rechtspraak wordt elk telecommunicatienetwerk als geheel gewaardeerd.
 5. De aangehaalde rechtspraak is bijgevolg in dit geval niet relevant.
 6. Volgens vaste rechtspraak kan een steunmaatregel niet los worden gezien van de wijze van financiering ervan.
 7. Ook de rechtspraak in zaak C-364/90 bevestigt dat standpunt van Italië niet.
 8. De aangehaalde rechtspraak kan het standpunt van Italië evenwel niet ondersteunen.
 9. De marktactiviteiten zijn vanzelfsprekend economische activiteiten in de zin van de rechtspraak.
 10. Een stelsel voor bestuurlijke rechtspraak ontwikkelen en de wetgeving en bevoegdheden op dat gebied stroomlijnen.
 11. Een en ander zou worden bevestigd door de rechtspraak in het arrest-Belgische coördinatiecentra [48].
 12. Beoordeling van de door Duitsland ter rechtvaardiging van de steunmaatregelen aangevoerde rechtspraak
 13. Het beginsel van het gewettigd vertrouwen is een algemeen beginsel van het Gemeenschapsrecht dat door vaste rechtspraak is bekrachtigd.
 14. Zie het arrest-Spanje/Commissie, reeds aangehaald in voetnoot 40, rechtsoverwegingen 120 en 121, en de daar aangehaalde rechtspraak.
 15. Volgens vaste rechtspraak [16] vormt artikel 86 van het EG-Verdrag een afwijking die strikt moet worden uitgelegd.