Betekenis van:
rechtvaardigheid

rechtvaardigheid (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • het ethisch verantwoord zijn; rechtvaardigheid; gerechtigheid
"sociale/internationale/menselijke rechtvaardigheid"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

rechtvaardigheid
Zelfstandig naamwoord
 • de overeenstemming met bepaalde ethische beginselen

Voorbeeldzinnen

 1. Laat rechtvaardigheid geschieden, ook al valt de hemel naar beneden
 2. Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
 3. Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
 4. Beleidsthema 3: Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
 5. de totstandbrenging en ontwikkeling van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, met name
 6. De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te handhaven en te ontwikkelen.
 7. Het opzetten van het VIS is een van de belangrijkste beleidsinitiatieven van de Europese Unie voor de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.
 8. Rechtvaardigheid, consistentie en gelijke behandeling vereisen dat nieuwe NCB’s van het Eurosysteem financieel op dezelfde wijze worden behandeld als de huidige NCB’s van het Eurosysteem.
 9. De Commissie heeft op 26 november 2008 een mededeling over een Europees economisch herstelplan goedgekeurd, dat gebaseerd is op de fundamentele beginselen van solidariteit en sociale rechtvaardigheid.
 10. De Unie heeft als doel de burgers in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid een hoog niveau van zekerheid te verschaffen.
 11. Artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalt dat de Unie moet worden gehandhaafd en ontwikkeld als een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.
 12. De Gemeenschap heeft zich ten doel gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te handhaven en te ontwikkelen waarin het vrije verkeer van personen is gewaarborgd.
 13. De Europese Raad heeft tijdens zijn bijeenkomst in Tampere van 15 en 16 oktober 1999 zijn streven bevestigd om een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te brengen.
 14. De Europese Raad heeft tijdens zijn bijeenkomst in Tampere van 15 en 16 oktober 1999 zijn streven bevestigd om een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te brengen.
 15. Het reglement voor de procesvoering kan voorzien in een versnelde procedure en, voor prejudiciële procedures op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, in een spoedprocedure.