Betekenis van:
redelijkheid

redelijkheid
Zelfstandig naamwoord
 • redelijkheid

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Redelijkheid van de procedure
 2. aan het beding om uitzonderlijke redenen buiten de macht van de partijen in redelijkheid geen gevolg kan worden gegeven, of
 3. In het rapport van de onafhankelijke deskundige wordt de redelijkheid van een dergelijke opzet van de regeling bevestigd.
 4. Dit kaderbesluit moet zodanig worden uitgevoerd en toegepast dat de algemene beginselen van gelijkheid, eerlijkheid en redelijkheid worden geëerbiedigd.
 5. Een instelling die de in dit punt bedoelde aanpak gebruikt, rechtvaardigt op geregelde tijdstippen de redelijkheid van haar aanpak ten behoeve van de bevoegde autoriteiten);”;
 6. Afhankelijk van beschikbaarheid en capaciteit, overweegt de ECB in redelijkheid schriftelijke verzoeken om toegang tot het CIS 2 voor extra individuele gebruikers.
 7. Deze beoordelingen moeten in de loop van de tijd regelmatig worden gevalideerd en opnieuw geëvalueerd door vergelijking met de feitelijke verlieservaring om de redelijkheid ervan te verifiëren.
 8. de redelijkheid van de in de aanvraag vermelde kosten, die worden geëvalueerd met behulp van een geschikt evaluatiesysteem zoals referentiekosten, een vergelijking van verschillende offertes of een evaluatiecomité;
 9. In het eindverslag wordt beoordeeld of het vaartuig binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke heeft gedaan om al zijn vistuig uit het water te halen:
 10. Indien kredietinstellingen voor de berekening van risicogewichten andere ramingen hanteren dan voor interne doeleinden, wordt dit gedocumenteerd en wordt de redelijkheid ervan ten behoeve van de bevoegde autoriteit naar behoren aangetoond.
 11. diverse stresstests, met inbegrip van een gevoeligheidsanalyse en een scenarioanalyse, uitvoeren om de kwalitatieve en kwantitatieve redelijkheid van de methode te beoordelen, met name wat de behandeling van concentraties betreft.
 12. Indien kredietinstellingen voor de berekening van risicogewogen posten andere ramingen van omrekeningsfactoren hanteren dan voor interne doeleinden, wordt dit gedocumenteerd en wordt de redelijkheid van deze ramingen ten behoeve van de bevoegde autoriteit naar behoren aangetoond.
 13. de meest recente kaarten en bijbehorende documentatie of gelijkwaardige gegevens die nodig zijn voor het beoogde gebruik van het vliegtuig, met inbegrip van eventuele in redelijkheid te verwachten afwijkingen van de koers.
 14. Anderzijds heeft de Commissie geoordeeld dat een dergelijk besluit niet zinvol zou zijn omdat in alle redelijkheid kan worden verwacht dat althans een deel van de steun verenigbaar is.
 15. In het kader van de formele onderzoeksprocedure heeft bovendien geen enkele derde partij de redelijkheid van de koopprijs ter discussie gesteld. Ook is de Commissie geen derde partij bekend die Sachsen LB eventueel had willen kopen en bereid was geweest een hogere prijs te bieden.