Betekenis van:
rentetarief

rentetarief (het ~ | meervoud rentetarieven)
Zelfstandig naamwoord
 • hoogte v.d. rente
"de officiële rentetarieven"
"het centrale rentetarief"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. De oude vrouw verleend geld voor een rentetarief van drie procent.
 2. Dit leidde tot een rentetarief van 62,70 %.
 3. Het rentetarief was Libor plus 100 basispunten.
 4. Dit leidde tot een rentetarief van 48,22 %.
 5. Dit leidde tot een rentetarief van 63,89 %.
 6. Het rentetarief is het door de informatieplichtige aangeboden verlaagde tarief.
 7. Het commerciële rentetarief dat in India tijdens het TNO gold, werd daarvoor geschikt geacht.
 8. Het MFI-rentetarief op repo's heeft zonder differentiatie betrekking op beide sectoren.
 9. Het rentetarief was Athibor (Euribor vanaf 1 januari 2001) plus honderd basispunten.
 10. Leningnemers kunnen een korting van 5 % op het gewone rentetarief krijgen.
 11. Voor de toegevoegde rente werd het commerciële rentetarief toegepast dat in India in het NOT gold.
 12. Ook in dit geval was het rentetarief Libor plus 130 basispunten.
 13. Beschrijf in detail welk rentetarief de autoriteiten voornemen te gebruiken voor de terugbetaling van de onterecht verleende steun en welk rentetarief kan worden beschouwd als geldig in Polen voor de periode van 1997 tot mei 2004.
 14. De omvang van die steun bestaat uit het verschil tussen het rentetarief dat door ETVA in rekening is gebracht en het hierboven gedefinieerde rentetarief van een investeerder die tegen marktvoorwaarden handelt.
 15. Het overeengekomen rentetarief uitgedrukt in procenten per jaar op uitstaande bedragen is het tarief dat door de informatieplichtige wordt toegepast op het depositogedeelte van de pensioenspaarrekeningen op het tijdstip waarop het MFI-rentetarief wordt berekend.