Betekenis van:
repertoire

repertoire (het ~ | meervoud repertoires)
Zelfstandig naamwoord
 • geheel van kunsten
"iets op zijn repertoire staan hebben"
"een stuk op het repertoire plaatsen"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. A&R = artiest en repertoire; het equivalent van onderzoek en ontwikkeling in de muziekindustrie.
 2. repertoire”: de catalogus van muziekwerken die door een collectieve rechtenbeheerder wordt beheerd;
 3. Collectieve rechtenbeheerders moeten elkaar en de commerciële gebruikers tijdig in kennis stellen van wijzigingen in het door hen vertegenwoordigde repertoire.
 4. Het gebruik van kredietvorderingen als zekerheid zal in een uitbreiding van het repertoire aan beschikbare zekerheden resulteren.
 5. het dier dient de gelegenheid te hebben om zijn normale repertoire aan bewegings- en gedragspatronen ten toon te spreiden;
 6. Dientengevolge vereisen zij een complex milieu dat veel prikkels biedt, willen zij hun normale repertoire aan gedragingen kunnen tentoonspreiden.
 7. Collectieve rechtenbeheerders moeten de rechthebbenden en de commerciële gebruikers van het door hen vertegenwoordigde repertoire, in kennis stellen van eventuele door hen gesloten overeenkomsten van wederzijdse vertegenwoordiging, van het territoriale toepassingsgebied van hun beheerstaken voor dat repertoire en van de geldende tarieven.
 8. Ondanks deze initiatieven blijft het illegaal kopiëren van geluidsopnames (internationaal repertoire) een ernstig probleem in Thailand en worden er nog steeds een aanzienlijk aantal illegaal gekopieerde geluidsopnames naar de Europese Unie uitgevoerd.
 9. „overeenkomst van wederzijdse vertegenwoordiging”: elke bilaterale overeenkomst tussen collectieve rechtenbeheerders waarbij de ene collectieve rechtenbeheerder de andere het recht geeft op diens grondgebied het repertoire van eerstgenoemde te vertegenwoordigen.
 10. De Commissie vreesde daarom dat de fusie Universal de mogelijkheid zou geven om en haar ertoe zou aanzetten de prijzen voor de onlinerechten voor het Engels-Amerikaanse repertoire te verhogen.
 11. Het marktonderzoek bevestigde een aantal factoren (voorbeeld A&R, prijsbepaling, verkoop en promotie die vooral op nationaal niveau gebeuren, een sterke vraag naar lokale repertoire, en de beperkte internationale aanwezigheid van onafhankelijke platenmaatschappijen) op basis waarvan de relevante geografische markten voor muziekopnames als nationale markten kunnen worden beschouwd.
 12. Bij het gebruik van niet-menselijke primaten in wetenschappelijke procedures doen zich, wegens de genetische verwantschap van deze dieren met de mens en hun sterk ontwikkelde sociale repertoire, specifieke ethische en praktische problemen voor inzake het tegemoetkomen aan hun ethologische, ecologische en sociale behoeften in een laboratoriumomgeving.
 13. Uit dit verslag bleek dat het illegaal kopiëren van geluidsopnames (internationaal repertoire) in de referentieperiode, voornamelijk als gevolg van het feit dat de Thaise autoriteiten er niet in slaagden de Thaise wetgeving inzake auteursrechten te doen naleven, waarschijnlijk een niveau van 90 % had bereikt, en dat de EG-producenten hierdoor aanmerkelijke schade leden, met name in de vorm van een daling van de verkoop op de Thaise markt (en op de markten van sommige andere derde landen).