Betekenis van:
rijschema

rijschema (het ~ | meervoud rijschema's)
Zelfstandig naamwoord
  • leidraad voor een af te leggen route
"het rijschema volgen"
"volgens het rijschema"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Rijschema
  2. Op verzoek van de fabrikant kan een alternatief rijschema voor de wegtest worden gebruikt.
  3. Op de testbaan, de weg of de rollenbank moet de afstand worden afgelegd volgens het hierna beschreven rijschema (figuur 9/1):
  4. Er kan pas een begin worden gemaakt met het rijschema voor de emissietest wanneer de temperatuur in de meetkamer, gemeten in de luchtstroom van de koelventilator op een afstand van maximaal 1,5 m van het voertuig, 266 K (–7 °C) ± 2 K bedraagt.
  5. Dergelijke alternatieve rijschema's moeten vooraf door de technische dienst worden goedgekeurd en nagenoeg dezelfde gemiddelde snelheid, dezelfde verdeling van de snelheden, hetzelfde aantal stilstanden per kilometer en hetzelfde aantal acceleraties per kilometer hebben als het op de testbaan of de rollenbank gebruikte rijschema dat in punt 5.1 en figuur 9/1 is beschreven.