Betekenis van:
roet

roet (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • koolstofneerslag
"roet in het eten gooien"
"zo zwart als roet"

Hyperoniemen

roet
Zelfstandig naamwoord
 • koolstofneerslag die ontstaat door onvolledige verbanding van koolstofhoudende stoffen
"Een schoorsteenveger haalt roet uit de schoorsteen."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. roet
 2. De DPF raakt echter verzadigd met roet en kan maar functioneel blijven op voorwaarde dat het roet geëlimineerd wordt door verbranding (regeneratie van de filter).
 3. Het substraat dient als filter en het roet wordt op de wanden afgezet.
 4. Het DPF-substraat moet poreus zijn om het roet te kunnen filteren.
 5. In het algemeen zijn dit apparaten: 1. die de gasdeeltjes zuiveren en 2. die de vaste deeltjes (waaronder roet) zuiveren.
 6. Werkzaamheden die blootstelling aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen, aanwezig in roet, teer of pek van steenkool, met zich brengen.
 7. De voornaamste functie van een DPF is het uitfilteren van roet door middel van een mechanisch filterproces.
 8. Bovendien vervult een DOC-apparaat geen enkele functie van een DPF, omdat een DOC geen roet filtert.
 9. „DPF” — Diesel Particulate Filter, d.w.z. een dieseldeeltjesfilter die dient om de onoplosbare fractie van de vaste deeltjes, met name roet, op te vangen.
 10. De pijp moet een oplopende helling vertonen van het bemonsteringspunt naar de opaciteitsmeter en scherpe hoeken waar zich roet zou kunnen verzamelen, moeten worden vermeden.
 11. De onvolledige oxidatie wordt veroorzaakt door ondoelmatigheden in het verbrandingsproces, waardoor een deel van de onverbrande of slechts gedeeltelijk geoxideerde koolstof achterblijft als roet of as.
 12. Het pijpsysteem moet in het gedeelte van de uitlaatpijp naar de opaciteitsmeter een oplopende helling vertonen en scherpe hoeken waar zich roet zou kunnen verzamelen, moeten worden vermeden.
 13. Ten eerste merkte de Commissie op dat de voornaamste functie van DPF's erin bestaat om vaste anorganische en onoplosbare vaste deeltjes (d.w.z. roet) op te vangen, terwijl DOC's tot doel hebben schadelijke gassen en de oplosbare organische fractie in vaste deeltjes te zuiveren, zonder dat zij echter roet kunnen opvangen.
 14. Gecoëxtrudeerde ondoorzichtige foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 50 of meer doch niet meer dan 350 μm, in het bijzonder bestaande uit een laag die roet bevat
 15. Productie van roet waarbij organische stoffen zoals olie, teer en kraak- en destillatieresiduen worden verkoold, waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt.