Betekenis van:
samenvallen

samenvallen
Werkwoord
 • gelijke ruimte/tijd innemen
"figuren vallen samen"
"gebeurtenissen vallen samen"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Gevaar doet zich alleen voor als diverse onwaarschijnlijke omstandigheden samenvallen
 2. De hartlijn van de openingen moet samenvallen met de lengteas van de cilinder.
 3. Het middelpunt van het tolerantieveld moet samenvallen met het middelpunt van het bolvormige botslichaam.
 4. Het tijdstip van de waarnemingen mag samenvallen met het ophalen van de bodemoplossing- of depositiemonsters.
 5. Deze bemonsteringspunten kunnen samenvallen met de in deel A genoemde bemonsteringspunten.
 6. De sjabloon moet zodanig op het voertuig worden geplaatst dat de hoeken A en B samenvallen met de referentielijn zijkant.
 7. Voorzover mogelijk mag de botsrichting niet samenvallen met de radiaallijn tussen een bevestigingsgat en het midden van het wiel.
 8. De hartlijn van het tolerantieveld moet loodrecht op het monteervlak staan en het middelpunt moet samenvallen met het middelpunt van het bolvormige botslichaam.
 9. Dit punt vormt echter een onderdeel van punt 5.1 (... boven de hoogte van het instrumentenpaneel ...) en is derhalve alleen van toepassing indien beide concepten samenvallen.
 10. In verslagperioden waarin de twee data niet samenvallen, mogen NCB's de statistische gegevens vergelijken met de „dagbalans” die op de laatste werkdag van de maand wordt opgesteld.
 11. Dat de verregaande gevolgen van de intrekking van de handelsmaatregelen zouden samenvallen met betrekkelijk sterke en aanhoudende wisselkoersschommelingen was echter niet te voorzien.
 12. Frankrijk stelt vast dat het productieaandeel van de betrokken likeurwijn en het geplande steunpercentage dicht bij elkaar liggen, maar niet volledig samenvallen.
 13. Toch wijst de Commissie erop dat de bedrijfsonderdelen „Raffinage-Petrochemie” en „Exploratie-Productie” enerzijds en de werkterreinen van de betrokken dochterondernemingen niet precies samenvallen.
 14. in de zone voor de foto moeten het patroon van de beveiligingsondergrond en de foto zelf ten minste aan de zijkant van de foto samenvallen (verflauwend patroon).
 15. Wanneer een geleed voertuig rechtdoor rijdt, moeten de middenlangsvlakken van de starre delen samenvallen en één doorlopend vlak vormen zonder enige afwijking.