Betekenis van:
samenvattend

samenvattend
Bijvoeglijk naamwoord
 • beknopt

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Samenvattend betreft de onderhavige procedure een aantal projecten waarvoor onrechtmatige nieuwe steun is toegekend.
 2. Zie het samenvattend verslag dat als bijlage 1 bij de aanmelding was gevoegd.
 3. Na elk seminar wordt een samenvattend verslag van de besprekingen en aanbevelingen opgesteld.
 4. Samenvattend, zoals reeds uiteengezet in de voorlopige verordening, luidt de conclusie dat alle relevante schade-indicatoren negatieve trends vertoonden.
 5. Samenvattend kan worden gesteld dat al deze steunmaatregelen samen van invloed kunnen zijn op het handelsverkeer tussen de lidstaten.
 6. Samenvattend verslag ICAO-USOAP — Audit van het directoraat burgerluchtvaart van de Republiek Equatoriaal-Guinea (Malabo, 14-18 mei 2001).
 7. Samenvattend, de maatregelen die door de Poolse autoriteiten worden voorgesteld, vormen geen van alle concessies van FSO.
 8. Samenvattend verslag van ICAO-USOAP — Audit van het directoraat voor burgerluchtvaart van Swaziland (Mbabane, 9-12 maart 1999).
 9. Tabel van het financieel verslag (vermeld de datum – niet meer dan één maand voor de indiening van het samenvattend verslag).
 10. Samenvattend, volgens Flavus zijn de voorwaarden die in het aanbestedingsdocument worden genoemd, geen reden om de verkoopprijs te verlagen.
 11. Na de tests bij een NACM of het ETWC wordt een voor de betrokken entiteit bestemd samenvattend verslag opgesteld, waarvan het ETWC een exemplaar ontvangt.
 12. Tijdens elk seminar wordt er een kort samenvattend verslag van de besprekingen en van de aanbevelingen en ideeën voor een wapenhandelsverdrag opgesteld.
 13. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de Commissie belangrijke informatie mist om de effecten van de voorgestelde compenserende maatregelen correct en nauwkeurig te kunnen beoordelen.
 14. De Commissie stelt om de drie jaar een samenvattend verslag op aan de hand van de in lid 1 bedoelde gegevens.
 15. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de investeerders een toetredingsovereenkomst hebben getekend zonder dat zij invloed hebben kunnen uitoefenen op de voorwaarden ervan.