Betekenis van:
schelden

schelden
Werkwoord
 • beledigend spreken; ruzie maken; vuile taal spreken
"schelden als een viswijf"
"op ['de scheidsrechter'/'de politiek'/'het weer'] schelden"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

schelden
Werkwoord
 • krenkende of beledigende woorden uitspreken op heftige of ruwe toon
"Hij heeft vreselijk gescholden tegen die mevrouw."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. De financiële instellingen […] zijn ermee akkoord gegaan om hun vorderingen jegens FSO grotendeels kwijt te schelden.
 2. De Commissie begrijpt dat de bedoeling hiervan was om schulden pas kwijt te schelden wanneer duidelijk was geworden dat de onderneming daadwerkelijk een herstructureringsprogramma doorvoerde.
 3. Zolang de mogelijkheid bestond dat de schulden volledig zouden worden afbetaald met staatssteun, was geen enkele crediteur bereid zijn deel van de schuld kwijt te schelden.
 4. Indien de onderneming aan alle in het besluit genoemde voorwaarden voldeed, was de herstructureringsautoriteit wettelijk verplicht om de in het besluit genoemde schulden kwijt te schelden.
 5. De Commissie stelt vast dat de Slowaakse Republiek in strijd met artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag, heeft gehandeld door de belastingschuld van Konas kwijt te schelden.
 6. Tegelijkertijd werd het bankensyndicaat gereorganiseerd: drie banken verklaarden zich bereid voor een bedrag van 8567000 EUR aan vorderingen — schijnbaar aanzienlijk meer dan 50 % van de totale vorderingen — kwijt te schelden in ruil voor de onmiddellijke betaling van de resterende vorderingen.
 7. Volgens de wet van 30 augustus 2002 zou dit alleen kunnen gebeuren wanneer de onderneming de „herstructureringsbijdrage” (van 15 % van het kwijt te schelden schuldbedrag) niet zou betalen of wanneer de onderneming nog andere schulden bij de belastingdienst zou hebben.
 8. De Commissie is van oordeel dat de Slowaakse Republiek in strijd met artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag, heeft gehandeld door de belastingschuld kwijt te schelden van Frucona Košice a.s.
 9. Het besluit van de bevoegde autoriteit om enkele van haar vorderingen kwijt te schelden, werd op 8 juni 2004 genomen, toen het belastingkantoor instemde met het door Konas voorgestelde akkoord, dus na de toetreding.
 10. Bij deze overeenkomst van september 2003 verbonden particuliere banken zich ertoe hun vorderingen van PLN [0,7-1,2] miljard […] jegens FSO kwijt te schelden; die verbintenis is al voor meer dan de helft uitgevoerd.
 11. Tweede optie: de banken die niet in de nieuwe lening wensen te participeren, worden verplicht 28,5 % van hun leningen tegen aandelen te ruilen en de rest van de schuld van Hynix kwijt te schelden.
 12. Zoals in Tabel 3 te zien is, heeft de onderneming echter met haar schuldeisers overlegd, en deze stemden ermee in om de vorderingen om te zetten in aandelen of een groot deel ervan kwijt te schelden.
 13. Het besluit van de bevoegde autoriteit om enkele van haar vorderingen kwijt te schelden, werd op 9 juli 2004 genomen, toen het belastingkantoor instemde met het door de begunstigde voorgestelde akkoord.
 14. Bovendien merkt de Commissie als bijkomend argument het volgende op: Griekenland beweert dat het door de schuldvorderingen kwijt te schelden een hogere nettoprijs (d.w.z. verkoopprijs van de aandelen minus de gederfde belastinginkomsten) voor de aandelen van ELVO kreeg dan wanneer het de aandelen verkocht zou hebben zonder de schuldvorderingen kwijt te schelden. Die bewering wordt echter niet door bewijzen gestaafd (zoals bijvoorbeeld een vergelijking tussen de werkelijke verkoopprijs en de geschatte aandeelprijs in het alternatieve scenario).
 15. Ook wordt vastgesteld dat het besluit van SEPI van 18 juli 2000 tot het inbrengen van 252425000 EUR in AESA, laatstgenoemde in staat stelde de schulden onmiddellijk kwijt te schelden, zonder faillissement te hoeven aanvragen, omdat hiermee geen betaling in contanten was gemoeid, ondanks het feit dat de 252425000 EUR pas in september van dat jaar werd uitbetaald.