Betekenis van:
sedimentatie

sedimentatie
Zelfstandig naamwoord
  • het ontstaan van een bezinksel
"Na het centrifugeren was er een sedimentatie te zien."
sedimentatie
Zelfstandig naamwoord
  • afzetting.
"Bij de rivier ontstond sedimentatie van zand."
sedimentatie
Zelfstandig naamwoord
  • onoplosbare stof in vloeistof

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. de overdracht door sedimentatie en ionenuitwisseling;
  2. De resterende verontreinigingen worden gebruikt voor sedimentatie zoals beschreven in punt 6.2.
  3. Daarom wordt afvalwater het beste getest na een eventuele zuivering (bv. sedimentatie, filtratie), waardoor de populatie saprofytische bacteriën wordt gereduceerd.
  4. massa van het sediment (mg), c = correctiefactor (%) voor het geschatte aandeel botbestanddelen van landdieren in het sediment, d = correctiefactor (%) voor het geschatte aandeel fragmenten van visgraten en schubben in het sediment, W = massa van het voor de sedimentatie gebruikte monstermateriaal (mg)).
  5. massa van het sediment (mg), c = correctiefactor (%) voor het geschatte aandeel botbestanddelen van landdieren in het sediment, d = correctiefactor (%) voor het geschatte aandeel fragmenten van visgraten en schubben in het sediment, f = correctiefactor voor het aandeel bot in de bestanddelen van dierlijke oorsprong in het onderzochte monster, W = massa van het voor de sedimentatie gebruikte monstermateriaal (mg)).
  6. modellen en parameterwaarden die zijn gehanteerd bij de berekening van de verspreiding van de afvalstoffen in waterig milieu, de overdracht door sedimentatie en ionenuitwisseling en de overdracht via de voedselketens, alsmede bij de berekening van de maximale bestralingsniveaus via de belangrijke blootstellingsroutes;