Betekenis van:
slechten

slechten
Werkwoord
  • (een constructie) vernietigen door de delen uit elkaar te nemen
"een pad/'onverharde weg' slechten"

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

  1. Eenvormige uitvoering en toepassing van het Gemeenschapsrecht op het gebied van financiële diensten voor wat betreft het toezicht is van essentieel belang om de nog overgebleven hindernissen te slechten die een soepele werking van de interne markt belemmeren.
  2. Wanneer communautaire ondernemingen op grond van bilaterale overeenkomsten klachten uit hoofde van Verordening (EG) nr. 3286/94 kunnen indienen, draagt dit bij aan het toezicht op de in die overeenkomsten opgenomen verplichtingen en aan het slechten van de belemmeringen voor het handelsverkeer, waardoor de markttoegang voor exporteurs wordt verbeterd en een bijdrage aan de groei en de werkgelegenheid in Europa wordt geleverd.
  3. Enkele van de meest effectieve en gepaste middelen om het slechten van deze hindernissen te verwezenlijken, bestaan er uit dat de Comités van toezichthouders zorgen voor een betere gemeenschappelijke opleiding van personeel van de nationale toezichthoudende autoriteiten en dat zij gemeenschappelijke informatietechnologie-instrumenten ontwikkelen.